To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press Releases

2022

Implantica Taps Former Medtronic Executive Paul Mead for COO Role

01.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), an emerging and fast growing med-tech company that is pioneering innovative solutions to treat chronic health conditions, announces the appointment of Paul Mead as Chief Operating Officer. Paul brings nearly 20 years of diverse experience at Medtronic to Implantica, having most recently led several Operating Units as Vice President Europe, with additional responsibility spanning EMEA, LATAM and Canada. This appointment further strengthens Implantica’s senior leadership team which is well-balanced and draws from industry leaders.

Implantica rekryterar Paul Mead, tidigare toppchef inom Medtronic, som COO

01.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), ett snabbväxande medicinteknikbolag som är pionjär inom innovativa lösningar för att behandla kroniska hälsoproblem, utser Paul Mead till Chief Operating Officer. Paul tar med sig närmare 20 års mångsidig erfarenhet från Medtronic till Implantica, där han senast i egenskap av Vice President Europe ledde flera operativa enheter med ytterligare ansvar som spänner över EMEA, LATAM och Kanada. Genom utnämnadet stärks Implanticas ledningsgrupp ytterligare och är nu välbalanserad med kompetens från olika branschledande företag.

Implantica to present at Digital Medicine & Medtech Showcase 2022

10.01.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ) announces today that its founder and CEO, Peter Forsell, is presenting, Implantica – the future of eHealth, in an online presentation at the Digital Medicine & Medtech Showcase taking place virtually on January 10-12 and January 17-19, 2022.

Implantica presenterar på Digital Medicine & Medtech Showcase 2022

10.01.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att Peter Forsell, grundare och vd, presenterar Implantica - the future of eHealth - i en onlinepresentation på Digital Medicine & Medtech Showcase som äger rum virtuellt den 10-12 januari och 17-19 januari 2022.

2021

Implantica successfully performs cadaver implantations of pipeline products and several related tests at the cadaver lab

14.12.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) announces today advances in development of its pipeline products at a cadaver lab in Germany.

Implantica genomför framgångsrika kadaverimplantationer av ett fletal pipelineprodukter med multipla relaterade tester i kadaverlabbet

14.12.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) tillkännager idag framsteg i utvecklingen av sina produkter i pipeline i ett kadaverlaboratorium i Tyskland.

Implantica publishes Interim Report Q3, January – September 2021

24.11.2021
 | Regulatory
A BIG STEP FORWARD WITH FDA IN U.S.

Implantica publicerar delårsrapporten Q3, januari-september 2021

24.11.2021
 | Regulatory
ETT STORT STEG FRAMÅT MED FDA I USA

Implantica expands executive team with new Chief Market Access & Strategy Officer

22.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) announces today the addition of Amit Kukreja in the position of Chief Market Access & Strategy Officer. Amit brings 15 years of extensive global medtech industry and strategy experience to Implantica. He has served in several worldwide and regional leadership and advisory roles, driving and shaping reimbursement, health economics, clinical evidence planning, payer relations and upstream marketing & communications for disruptive medtech products.

Implantica utökar ledningsgruppen med en ny Chief Market Access & Strategy Officer

22.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att Amit Kukreja tillträder som Chief Market Access & Strategy Officer. Amit tillför Implantica 15 års omfattande global erfarenhet av medtech och marknadstillgång med rätt strategi för ersättning från vårdgivare. Han har arbetat i flera globala och regionala lednings- och rådgivningsroller och har drivit och format ersättning från vårdgivare, hälsoekonomi, planering av kliniska bevis, relationer med betalare samt strategisk marknadsföring i tidigare led & kommunikation för omvälvande medicintekniska produkter.
Load more