To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press releases

2021

Implantica tillkännager den första kirurgiska utbildningen i Storbritannien för RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att kirurger från tre framstående refluxcentra i Storbritannien har genomgått RefluxStop™-utbildning.

Implantica announces initial UK surgical training for RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announces that surgeons from three prominent reflux centers in the UK have completed RefluxStop™ training.

Nyremittering: Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

20.09.2021
 | Regulatory
Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation har tagits bort.

Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

17.09.2021
 | Regulatory
Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Implantica AG – assets of EUR 117 million have been contributed to Implantica without monetary or share compensation

17.09.2021
 | Regulatory
Today, September 17, 2021, the extraordinary general meeting (the “EGM”) of Implantica AG (publ) was held in Vaduz. The EGM resolved to adopt all of the board of directors’ resolution proposals, unanimously with no single shareholder voting against the proposals in Implantica AG or Implantica MediSwiss AG. A summary of the resolutions adopted at the extraordinary general meeting is set out below.

Implantica publishes Interim Report Q2, January-June 2021

24.08.2021
 | Regulatory
“We are very enthusiastic about the integration of the eHealth platform in our AppetiteControl™ device and this ground-breaking work fills the whole team with excitement.”

Implantica publicerar delårsrapporten Q2, januari-juni 2021

24.08.2021
 | Regulatory
“Vi är mycket entusiastiska över att e-hälsoplattformen integreras i vår AppetiteControl™ produkt och hela företaget tycker att detta banbrytande arbete är otroligt spännande.”

Nyremittering: Implantica meddelar att huvudägaren bidrar med tillgångar på 117 miljoner euro som ett kapitaltillskott till kapitalreserven

17.08.2021
 | Regulatory
Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation vilken har lagts till.

Implantica AG (publ) meddelar idag att det kommer att acceptera ett tillskott på 117 miljoner euro i tillgångar från Peter Forsell, grundaren och huvudaktieägaren, utan ekonomisk kompensation, men med planer på att säkra huvudaktieägarens kontroll över företaget även i framtiden när det växer genom en aktiesplit av B-aktierna.  

Resubmission: Implantica announces contribution of assets of EUR 117 million by the main shareholder to the capital reserves

17.08.2021
 | Regulatory
The resubmission relates to the reference that the Market Abuse Regulation has been added.

Implantica AG (publ) today announces that it will accept a contribution of EUR 117 million of assets from Peter Forsell, the founder and main shareholder, without monetary compensation, but with plans to secure the contributor’s control of the company also in the future as it grows through a share split of the class B shares.  

Notice of Extraordinary General Meeting of Implantica AG

17.08.2021
 | Regulatory
The shareholders of Implantica AG (publ), reg. no. FL-0002.629.889-3, are hereby given notice of the extraordinary general meeting on Friday, September 17, 2021, at 14:30.
Load more