To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press Releases

2021

Implantica takes a big step forward in its RefluxStop™ U.S. approval process discussions with FDA

08.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announces feedback from its third pre-submission meeting with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the approval of RefluxStop™. FDA indicated its willingness to accept a Premarket Approval (PMA) submission for review based solely on the existing long-term European data for RefluxStop™, which if approved, would allow for U.S. market entry without a premarket U.S. clinical trial.

Implantica tar ett stort kliv framåt i diskussionerna med FDA gällande den amerikanska godkännandeprocessen för RefluxStop™

08.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag gensvaret från sitt tredje pre-submission-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av RefluxStop™ i USA. FDA visade sin vilja att acceptera en ansökan om Premarket Approval (PMA) för granskning baserat enbart på befintliga europeiska långtidsdata avseende RefluxStop™, som vid godkännande skulle möjliggöra ett inträde på den amerikanska marknaden utan en amerikansk klinisk prövning före marknadsintroduktionen.

Implantica tillkännager den första kirurgiska utbildningen i Storbritannien för RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att kirurger från tre framstående refluxcentra i Storbritannien har genomgått RefluxStop™-utbildning.

Implantica announces initial UK surgical training for RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announces that surgeons from three prominent reflux centers in the UK have completed RefluxStop™ training.

Nyremittering: Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

20.09.2021
 | Regulatory
Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation har tagits bort.

Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

17.09.2021
 | Regulatory
Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Implantica AG – assets of EUR 117 million have been contributed to Implantica without monetary or share compensation

17.09.2021
 | Regulatory
Today, September 17, 2021, the extraordinary general meeting (the “EGM”) of Implantica AG (publ) was held in Vaduz. The EGM resolved to adopt all of the board of directors’ resolution proposals, unanimously with no single shareholder voting against the proposals in Implantica AG or Implantica MediSwiss AG. A summary of the resolutions adopted at the extraordinary general meeting is set out below.

Implantica publishes Interim Report Q2, January-June 2021

24.08.2021
 | Regulatory
“We are very enthusiastic about the integration of the eHealth platform in our AppetiteControl™ device and this ground-breaking work fills the whole team with excitement.”

Implantica publicerar delårsrapporten Q2, januari-juni 2021

24.08.2021
 | Regulatory
“Vi är mycket entusiastiska över att e-hälsoplattformen integreras i vår AppetiteControl™ produkt och hela företaget tycker att detta banbrytande arbete är otroligt spännande.”

Nyremittering: Implantica meddelar att huvudägaren bidrar med tillgångar på 117 miljoner euro som ett kapitaltillskott till kapitalreserven

17.08.2021
 | Regulatory
Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation vilken har lagts till.

Implantica AG (publ) meddelar idag att det kommer att acceptera ett tillskott på 117 miljoner euro i tillgångar från Peter Forsell, grundaren och huvudaktieägaren, utan ekonomisk kompensation, men med planer på att säkra huvudaktieägarens kontroll över företaget även i framtiden när det växer genom en aktiesplit av B-aktierna.  
Load more