To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press Releases

2022

Implantica presenterar på Aktiedagen Stockholm den 15 mars kl 18:30

14.03.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som tillhandahåller smarta medicinska implantat med hjälp av avancerad e-hälsoteknik, i frontlinjen av den kommande ehälso-revolutionen, meddelar idag att dess grundare och VD, Peter Forsell, presenterar virtuellt på svenska på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm tisdagen den 15 mars kl. 18:30 CET.

Implantica presents at Aktiedagen Stockholm on March 15 at 18:30

14.03.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), a med-tech company providing smart medical implants using advanced eHealth technology at the forefront of the upcoming eHealth revolution, announces today that its founder and CEO, Peter Forsell, is presenting virtually in Swedish at Aktiespararna’s event Aktiedagen Stockholm on Tuesday, March 15 at 18:30 CET.

Implantica announces launch of RefluxStop™ in UK

07.03.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), a med-tech company providing smart medical implants using advanced eHealth technology at the forefront of the upcoming eHealth revolution, announces that the first RefluxStop™ procedures have been successfully performed in the UK.

Implantica lanserar RefluxStop™ i Storbritannien

07.03.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som tillhandahåller smarta medicinska implantat med hjälp av avancerad e-hälsoteknik som är i frontlinjen av den kommande ehälso-revolutionen, meddelar att de första operationerna med RefluxStop™ framgångsrikt har utförts i Storbritannien.

Implantica announces filing of comprehensive eHealth patent applications for its platform technology

21.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), an emerging and fast growing med-tech company that is pioneering innovative solutions to treat chronic health conditions with smart implants, today announces that it has concluded an extensive eHealth patent filing that exceeded 25’000 pages, the culmination of a full year’s work of Implantica’s team and patent attorneys. The filing encompasses 59 new patent applications focused on Implantica’s eHealth platform and a broad range of applications.

Implantica meddelar att man har lämnat in omfattande patentansökningar för sin e-hälsoplattform

21.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ), ett snabbväxande medicintekniskt företag som är pionjär inom innovativa lösningar för att behandla kroniska hälsoproblem med smarta implantat, meddelar idag att man har slutfört ett omfattande patentarbete för e-hälsa på mer än 25’000 sidor, resultatet av ett helt års arbete av Implanticas team och patentombud. Ansökan omfattar 59 nya patentansökningar som är fokuserade på Implanticas eHälsoplattform och ett brett spektrum av tillämpningar.  

Implantica publicerar Bokslutskommuniké , januari-december 2021

18.02.2022
 | Regulatory
STORA FRAMSTEG I DEN AMERIKANSKA GODKÄNNANDEPROCESSEN

Implantica publishes Year-end Report, January – December 2021

18.02.2022
 | Regulatory
GREAT PROGRESS IN U.S. APPROVAL

Implantica presents the fourth quarter 2021 on February 18 at 15:00 CET

14.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ) invites investors to a presentation of the fourth quarter 2021 at 15:00 CET on February 18. The interim report for the fourth quarter will be published at 8:00 a.m. CET on the same day.

Implantica presenterar fjärde kvartalet för 2021, den 18 februari kl. 15:00 CET

14.02.2022
 | Other press releases
Implantica AG (publ) bjuder in investerare till en presentation av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021, den 18 februari klockan 15:00 CET. Delårsrapporten för fjärde kvartalet kommer att publiceras klockan 08:00 CET samma morgon.
Load more