To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press releases

2020

Implantica presenterar tredje kvartalet för 2020 den 18 November kl. 10:30

12.11.2020
 | Other press releases
Implantica bjuder in investerare till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 den 18 november klockan 10:30. Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras klockan 08:00 CET samma morgon.

Implantica presents the third quarter 2020 on November 18, at 10:30 CET

12.11.2020
 | Other press releases
Implantica invites investors to a presentation of the third quarter 2020 at 10:30 a.m. CET on November 18. The interim report for the third quarter will be published at 8:00 a.m. CET on the same day.

Implantica’s RefluxStop™ trial shows exceptional three-year follow-up result

11.11.2020
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announced the three-year follow-up results of their medical implant RefluxStop™. After three years, results were remarkable; none of the 47 patients in the study were in need of regular daily use of PPIs (proton-pump inhibitors), which were taken by all before surgery.

Implanticas kliniska prövning av RefluxStop™ visar exceptionella treårsresultat

11.11.2020
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelade idag de treåriga uppföljningsresultaten för bolagets medicinska implantat RefluxStop™. Efter tre år var resultaten anmärkningsvärda; ingen av studiens 47 patienter behövde dagligen äta protonpumpshämmare (PPI), vilket alla gjorde före operationen.

Implantica files pre-submission with FDA for RefluxStop™

02.11.2020
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announced it has completed a pre-submission to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for RefluxStop™, a CE-marked medical implant for the prevention of gastroesophageal reflux disease (GERD).

Implantica lämnar pre-submission till FDA för RefluxStop™

02.11.2020
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelade idag att bolaget har lämnat in en så kallad pre-submission till amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) för RefluxStop™, ett CE-märkt medicinskt implantat för att förebygga sura uppstötningar i matstrupen så kallad gastroesofageal reflux disease (GERD).

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

30.09.2020
 | Other press releases
Pareto Securities AB (”Pareto” eller ”Global Coordinator och Sole Bookrunner”) utnyttjar övertilldelningsoptionen om 2 538 461 svenska depåbevis (”SDB”) i Implantica AG (“Implantica” eller “Bolaget”).

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

30.09.2020
 | Other press releases
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Exercise of the overallotment option in Implantica and end of stabilisation period

30.09.2020
 | Other press releases
Pareto Securities AB (“Pareto” or the “Global Coordinator and Sole Bookrunner”) exercises the overallotment option of 2,538,461 Swedish Depository Receipts (“SDRs”) in Implantica AG (“Implantica” or the “Company”).

Exercise of the overallotment option in Implantica and end of stabilisation period

30.09.2020
 | Other press releases
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE READ "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
Load more

This website uses cookies to provide the best possible user experience. If you continue without making any changes you allow this. Read more about cookies here