To contentTo navigationTo search
Logotype

Investors

Press releases

Press Releases

2021

Implantica expands executive team with new Chief Market Access & Strategy Officer

22.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) announces today the addition of Amit Kukreja in the position of Chief Market Access & Strategy Officer. Amit brings 15 years of extensive global medtech industry and strategy experience to Implantica. He has served in several worldwide and regional leadership and advisory roles, driving and shaping reimbursement, health economics, clinical evidence planning, payer relations and upstream marketing & communications for disruptive medtech products.

Implantica utökar ledningsgruppen med en ny Chief Market Access & Strategy Officer

22.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att Amit Kukreja tillträder som Chief Market Access & Strategy Officer. Amit tillför Implantica 15 års omfattande global erfarenhet av medtech och marknadstillgång med rätt strategi för ersättning från vårdgivare. Han har arbetat i flera globala och regionala lednings- och rådgivningsroller och har drivit och format ersättning från vårdgivare, hälsoekonomi, planering av kliniska bevis, relationer med betalare samt strategisk marknadsföring i tidigare led & kommunikation för omvälvande medicintekniska produkter.

Implantica presenterar tredje kvartalet för 2021, den 24 november kl. 15:00 CET

18.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) bjuder in investerare till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021, den 24 november klockan 15:00 CET. Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras klockan 08:00 CET samma morgon.

Implantica presents the third quarter 2021 on November 24 at 15:00 CET

18.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) invites investors to a presentation of the third quarter 2021 at 15:00 CET on November 24. The interim report for the third quarter will be published at 8:00 a.m. CET on the same day.

Implantica takes a big step forward in its RefluxStop™ U.S. approval process discussions with FDA

08.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announces feedback from its third pre-submission meeting with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the approval of RefluxStop™. FDA indicated its willingness to accept a Premarket Approval (PMA) submission for review based solely on the existing long-term European data for RefluxStop™, which if approved, would allow for U.S. market entry without a premarket U.S. clinical trial.

Implantica tar ett stort kliv framåt i diskussionerna med FDA gällande den amerikanska godkännandeprocessen för RefluxStop™

08.11.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag gensvaret från sitt tredje pre-submission-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av RefluxStop™ i USA. FDA visade sin vilja att acceptera en ansökan om Premarket Approval (PMA) för granskning baserat enbart på befintliga europeiska långtidsdata avseende RefluxStop™, som vid godkännande skulle möjliggöra ett inträde på den amerikanska marknaden utan en amerikansk klinisk prövning före marknadsintroduktionen.

Implantica tillkännager den första kirurgiska utbildningen i Storbritannien för RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) meddelar idag att kirurger från tre framstående refluxcentra i Storbritannien har genomgått RefluxStop™-utbildning.

Implantica announces initial UK surgical training for RefluxStop™

15.10.2021
 | Other press releases
Implantica AG (publ) today announces that surgeons from three prominent reflux centers in the UK have completed RefluxStop™ training.

Nyremittering: Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

20.09.2021
 | Regulatory
Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation har tagits bort.

Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

17.09.2021
 | Regulatory
Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.
Load more