To contentTo navigationTo search
Logotype

Implanticas RefluxStop™ nu tillgänglig i München

15.02.2024
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar idag att de första RefluxStop™-procedurerna på Artemed Klinikum München Süd i München, Tyskland, har genomförts.

Professor Thomas Mussack, överläkare och medicinsk chef för kirurgiska avdelningen vid Artemed Klinikum München Süd, utförde två framgångsrika RefluxStop™-procedurer för att behandla svår GERD. Idag har båda patienter återgått till att äta normalt och är väl behandlade.

Professor Mussack säger: "Jag uppskattar hur RefluxStop™ återställer kroppens naturliga anatomi för att lösa grundproblemet med GERD. Eftersom RefluxStop™ är ett minimalinvasivt ingrepp som inte omger matpassagen kan jag nu erbjuda en kirurgisk lösning för patienter som tidigare inte var aktuella för operation, vilket är otroligt spännande.”

Implanticas grundare och vd, Dr. Peter Forsell, säger: "Vi är hedrade över att stödja den framstående professor Mussack och teamet vid Artemed Klinikum München Süd som är dedikerade till att behandla GERD-patienter."

Dr Forsell fortsätter, "Det är förvånande att mer än 12 miljoner människor i Tyskland fortsätter att lida av denna livsförändrande sjukdom som inte bara allvarligt påverkar patienternas livskvalitet utan också har allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället i stort. Enligt en tysk studie orsakar GERD betydande indirekta kostnader till följd av minskad produktivitet och sjukfrånvaro. Studien uppskattar ett årligt bortfall i den tyska bruttonationalprodukten på 668 miljoner euro enbart hänförligt till den sysselsatta befolkningen.1) Vi är övertygade om att RefluxStop™ kan vara en viktig lösning för att förbättra patienternas hälsa samt skapa positiva hälsoekonomiska effekter. Vi är stolta över att samarbeta med professor Mussack för att tillgodose det akuta behovet av innovativ teknologi för att behandla GERD.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl 08:00 CET.

Om Implantica
Implantica är ett medicintekniskt företag som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling och stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™
RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp omsluter matpassagen för att stödja den nedre esofagusfinkterns stängningsmekanism och är ofta förknippade med biverkningar som sväljsvårigheter, smärta vid sväljning och oförmåga att rapa och/eller kräkas.

RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen. Den återställer och bibehåller den nedre esofagusfinktern i sin ursprungliga, naturliga position. RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

Sociala medier
https://ch.linkedin.com/company/implantica
https://www.twitter.com/implantica

Kontakt med media:
Implantica AG
Juanita Eberhart, VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

  1. Leodolter A, Nocon M, Kulig M, Willich SN, Malfertheiner P, Labenz J. Gastro esophageal reflux disease is associated with absence from work: results from a prospective cohort study. World J Gastroenterol. 2005 Dec 7;11(45):7148-51. doi: 10.3748/wjg.v11.i45.7148. PMID: 16437662; PMCID: PMC4725079.

Images

  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png