To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica vinner ännu en offentlig upphandling av RefluxStop™ i Europa, denna gång i Spanien med Hospital Universitario de Getafe

19.03.2024
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, tillkännager vinsten av den första offentliga upphandlingen i Spanien för RefluxStop™ på det offentliga sjukhuset Hospital Universitario de Getafe i Madrid.

Under det senaste året genomförde Dr Juan Carlos Ruiz de Adana och Dr Alberto Hernández Matías framgångsrikt tio RefluxStop™-procedurer vid sjukhuset och i linje med de framgångsrika resultaten har sjukhuset säkrat det första offentliga anbudet i sitt slag i Spanien för RefluxStop™. Detta är en avgörande milstolpe för patienterna inte bara i Madrid och Spanien överlag utan även i Europa överlag. Detta är nu det andra landet efter Italien där RefluxStop vunnit en offentlig upphandling.

Dr Ruiz de Adana säger, "De patienter som genomgick RefluxStop™-proceduren rapporterar att de inte längre har episoder av gastrisk reflux och inte upplever några biverkningar som dysfagi nästan ett år efter operationen. Än så länge ser vi inte heller några biverkningar relaterade till RefluxStop™." Han fortsätter med att säga, "Med ihållande resultat har RefluxStop™ potential att bli den nya vårdstandarden för patienter med svår GERD."

Den innovativa RefluxStop™-proceduren är en ny behandling för svår GERD som reparerar kroppens naturliga anatomi för att åtgärda grundorsaken till sura uppstötningar. RefluxStop-proceduren omger inte matpassagen, vilket gör att många patienter som tidigare inte var kandidater för operation nu kan uppleva fördelarna med ett mer permanent kirurgiskt alternativ för att behandla pågående GERD.

Dr. Peter Forsell, vd och grundare av Implantica, säger, "Vi är mycket nöjda med att Hospital Universitario de Getafe har säkrat det första offentliga RefluxStop™-anbudet någonsin i Spanien och blir det tredje offentliga sjukhuset i Europa som skriver ett betydande offentligt avtal för RefluxStop™-behandling för sina patienter. Detta är utan tvekan ett stort steg framåt för att hjälpa fler kroniska GERD-patienter i Spanien med påverkan vidare ut i Europa att få den behandling de behöver och förtjänar. Grattis till Dr Ruiz de Adana, Dr Alberto Hernández Matías och teamet vid Universitario de Getafe till deras första framgångsrika år med RefluxStop™. Cirka 15 procent av de vuxna i Spanien kämpar med GERD1 och förtjänar att få tillgång till bästa möjliga behandlingsalternativ. Vi är stolta över att stödja Getafes arbete med att ge den mest avancerade kirurgiska behandlingen för GERD – RefluxStop™ – till fler patienter i Madrid och de omgivande områdena.”

  1. Ponce J, Vegazo O, Beltrán B, Jiménez J, Zapardiel J, Calle D, Piqué JM; Iberge Studiegrupp. Prevalens av gastro-esofageal refluxsjukdom i Spanien och associerade faktorer. Aliment Pharmacol Ther. 2006 jan 1;23(1):175-84. doi: 10.1111/j.1365-2036.2006.02733.x. PMID: 16393295.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2024 kl 08:00 CET.

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

Kontakt med media:
Juanita Eberhart, VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Om Implantica

Implantica är ett medicintekniskt företag som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling och stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp omsluter matpassagen för att stödja den nedre esofagusfinkterns stängningsmekanism och är ofta förknippade med biverkningar som sväljsvårigheter, smärta vid sväljning och oförmåga att rapa och/eller kräkas.

RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen. Den återställer och bibehåller den nedre esofagusfinktern i sin ursprungliga, naturliga position. RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Images

  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png