To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica tillkännager en ny publicerad hälsoekonomisk analys, vilken visar RefluxStop™:s överlägsna kostnadseffektivitet för det schweiziska sjukvårdssystemet

11.07.2024
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att introducera avancerad teknik i kroppen, rapporterar att studien "Analysis of Cost-Effectiveness in Switzerland for a New Implantable Device to Treat Chronic Gastroesophageal Reflux Disease" nyligen publicerades I Journal (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38820006/#:~:text=Gastroesophageal%20reflux%20disease%20(GERD)%20is,MSA%5D)%20in%20selected%20cases) of Medical (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38820006/#:~:text=Gastroesophageal%20reflux%20disease%20(GERD)%20is,MSA%5D)%20in%20selected%20cases) Economics 1.

Den omfattande hälsoekonomiska analysen som publicerades i denna studie visade att RefluxStop™ med mycket stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandling av GERD i Schweiz jämfört med Nissen fundoplikation, magnetisk sfinkterförstoring (LINX-systemet) och PPI-baserad medicinsk behandling. Högre förbättringar av patienternas livskvalitet (kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)) och lägre kostnader uppnåddes med RefluxStop™ jämfört med Nissen fundoplikation och LINX-systemet. Uppgifterna publicerades i The Journal of Medical Economics, som vänder sig till en internationell publik och publicerar noggrant granskade ekonomiska utvärderingar av nya behandlingsmetoder och produkter.

Författarna till studien representerar ett partnerskap mellan York Health Economics Consortium, Storbritannien och ledande refluxcentra i Schweiz, inklusive Dr. med. Yves Borbély, Department of Visceral Surgery and Medicine, Inselspital Bern University Hospital, Schweiz, och Prof. Dr. med. Joerg Zehetner, avdelningen för visceralkirurgi, Swiss1Chirurgie, Hirslanden Klinik Beau-Site Schweiz.

Implanticas grundare och VD, Dr. Peter Forsell, säger: "Vi är tacksamma mot de framstående och oberoende kirurger som valde att undersöka de ekonomiska effekterna av RefluxStop™-behandlingen. Uppskattningsvis 993 000 personer lider av refluxsjukdom i Schweiz med en total kostnad på 230 miljoner CHF per år.2 Vi är stolta över att kunna svara på den akuta uppmaningen att tillhandahålla en innovativ lösning för att minska den betydande ekonomiska bördan av denna sjukdom."

 

  1. Harper S, Kartha M, Mealing S, Borbély YM, Zehetner J. Cost-effectiveness of the RefluxStop device for management of refractory gastroesophageal reflux disease in Switzerland. J Med Econ. 2024 Jan-Dec;27(1):805-815. doi: 10.1080/13696998.2024.2362564. Epub 2024 Jun 18. PMID: 38820006.
  2. Schwenkglenks M, Marbet UA, Szucs TD. Epidemiology and costs of gastroesophageal reflux disease in Switzerland: a population-based study. Soz Praventivmed. 2004;49(1):51-61. Doi: 10.1007/s00038-003-2090-y. PMID: 15040129

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2024 kl. 08:00 (CET).

 

Om Implantica
Implantica är ett medicintekniskt företag som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling och stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

 

Om RefluxStop™
RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp omsluter matpassagen för att stödja den nedre esofagusfinkterns stängningsmekanism och är ofta förknippade med biverkningar som sväljsvårigheter, smärta vid sväljning och oförmåga att rapa och/eller kräkas.

 

RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen. Den återställer och bibehåller den nedre esofagusfinktern i sin ursprungliga, naturliga position. RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

 

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

Gemenskap
https://ch.linkedin.com/company/implantica
https://www.twitter.com/implantica

 

Kontakt för media:
Juanita Eberhart, VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

 

Images

  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png