To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar Bokslutskommuniké , januari-december 2023 (Q4)

16.02.2024
 | Regulatory

REFLUXSTOP™ – ÖKA FARTEN, SPRÄNGA GRÄNSER OCH EXPANDERA GLOBALT

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Utvalda kirurger i USA påbörjade det standardiserade träningsprogramet för att lära sig RefluxStop™-proceduren
  • En förberedelse inför kadaver och användbarhetsstudie under första kvartalet 2024
  • Över 10 nyckelcentra i USA
  • Resultaten ska användas i FDA-ansökan (PMA)
 • Det årliga användarmötet för RefluxStop™ genomfördes framgångsrikt för andra året i rad
  • Över 50 deltagare
  • Kirurger och GI-kirurger från USA, Kanada, Storbritannien och hela Europa
 • Kostnadseffektivitetsforskning kring RefluxStop™ fick högsta erkännande vid den ledande europeiska hälsoekonomikonferensen ISPOR
  • Nyckelresultat: RefluxStop™ är mer kostnadseffektivt än konkurrensen
  • Ekonomiska analyser för ytterligare fyra länder slutförda
 • RefluxStop™ gavs en framträdande plats vid den årliga kongressen European Foregut Society (EFS) i Milano
  • Framgångsrikt symposium om RefluxStop™ av åtta ledande GERD-kirurger och GIs från Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien, Storbritannien och USA.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den första offentliga anbudsvinsten någonsin för RefluxStop™ uppnåddes av Ospedale di Moncalieri Turin, Italien
  • 3-årigt offentligt anbud
  • Sjukhuset får finansiering av det offentliga sjukvårdssystemet för fullt listpris
 • Nio nya ledande refluxcenter tillkom sedan början av senaste kvartalet
  • 25 RefluxStop™-center på Implanticas viktigaste marknader i Europa vid årets början
  • > 650 patienter framgångsrikt opererade i Europa
 • RefluxStop™-kirurgi utfördes live vid den 34:e kongressen för matsmältningskirurgi i Rom
  • Nästan 2 000 kirurger deltog
  • Streamades av upp till 100 000 online, nästan 90 000 internationella tittare
 • Två nya viktiga kliniska och hälsoekonomiska referentgranskade artiklar publicerades under fjärde kvartalet
  • Hälsoekonomisk publikation; budgetkonsekvensanalys av RefluxStop™ i Storbritannien.
  • Klinisk publikation; RefluxStop™-resultat för patienter med stora hiatalbråck

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 110% till 508 TEUR (242).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 92% (96%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 6 942 TEUR (5 108).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 8 734 TEUR (4 747).
 • Förlust per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,12 euro (0,07).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 87,9 MEUR.

Finansiell sammanfattning för helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 67 % till 1 408 TEUR (842).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 94% (96%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 21 840 TEUR (18 447).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 24 502 TEUR (21 361).
 • Förlusten per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,34 euro (0,30).

Telefonkonferens

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 16 februari 2024 kl. 15.00 (CET) med Peter Forsell (VD), Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (Chief Corporate Affairs Officer). Se telefonnummer nedan för att delta i konferensen:

Webbsändning:
https://ir.financialhearings.com/implantica-q4-2023

Telefonnummer:

För att delta i telefonkonferensen erhålles genom att du registrerar dig på länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att få åtkomst till konferensen

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002461

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-16 08:00 CET.

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer in