To contentTo navigationTo search
Logotype

Implanticas RefluxStop™ vinner Medtop Techs pris som mest innovativa medicinska produkt

30.05.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicinteknikföretag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar idag att RefluxStop™ av Medtop tilldelas utmärkelsen som mest innovativa ”medical device” bland alla konkurrenter.

"Vi tackar Medtop för erkännandet av vår främsta kommersiella produkt RefluxStop™ som den mest innovativa medicintekniska produkten för 2023. Detta är en validering av att RefluxStop™ verkligen är ett genombrott för behandling av sura uppstötningar/reflux. RefluxStop™ fortsätter att visa enastående kliniska resultat vilket möjliggör för reflux experter att erbjuda en unik terapeutisk lösning för sura uppstötningar för att hjälpa miljontals patienter runt om i världen”, säger Dr. Peter Forsell, vd och grundare av Implantica.

”Medtop Tech Award” tilldelas medicinsk utrustning och produkter som står ut i relation till sina konkurrenter. Dr. Peter Forsell tog emot priset under en livesändning som omfattade mer än 300 tittare och deltagare från 16 länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl 08:00 CEST.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Medtop Award

https://www.medtop.org/

https://www.linkedin.com/company/medtop/

Community

https://www.linkedin.com/implantica

https://www.twitter.com/implantica

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • MEDTOP_AWARD_LOGO.jpg
  • Medtop Tech winners.jpg
  • ReluxStop Product.png
  • PETER FORSELL_IMPLANTICA_PHOTOGRAPHED BY THE_FOTOSTUDIO.CH_DSC6968.jpg