To contentTo navigationTo search
Logotype

Implanticas RefluxStop™ lanseras på ytterligare ett ledande europeiskt forskningscenter i Italien

06.04.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar idag att de första RefluxStop™-operationerna för att behandla gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) har utförts på ett av Europas främsta anti-refluxcenter – IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio i Milano, Italien.

De två RefluxStop™-operationerna utfördes framgångsrikt av professor Davide Bona, chef för General Surgery Operative Unit vid IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio i Milano och docent i allmänkirurgi vid Milanos universitet, tillsammans med professor Luigi Bonavina, chef för universitetets allmänkirurgienhet och matstrupscentrum vid Policlinico San Donato i Milano, Italien och professor i allmänkirurgi vid Milanos universitet.

Professor Luigi Bonavina, ordförande för European Foregut Society (EFS) och för AIRES (den italienska föreningen för forskning om matstrupen), som deltog och observerade procedurerna säger: "I Italien lider cirka 20 procent av befolkningen av GERD och mycket få av dessa patienter är medvetna om att det finns kirurgiska behandlingar för reflux. De flesta sätts och hålls på långvarig medicinering, även om endast en liten andel visar tillfredsställande symtomlindring. Användningen av medicin för att hantera GERD är avsedd att vara en kortsiktig lösning för dem som blir hjälpta av det. Medicinering behandlar endast symtomen på GERD men löser inte den anatomiska defekten i kroppens naturliga anti-refluxbarriär. Det är viktigt för oss kirurger att kunna erbjuda alla tillgängliga behandlingsalternativ för att garantera bästa resultat. De fortsatta tekniska framstegen i behandlingen av denna sjukdom är spännande och de första resultaten med RefluxStop-proceduren är verkligen uppmuntrande.”

IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, Milano är en del av sjukhusgruppen San Donato som erkändes inom kategorin 'World's Best Hospitals 2022' av tidningen Newsweek i samarbete med onlineforskningsplattformen Statista. Över 2 200 sjukhus från 27 länder runt om i världen var inblandade.

"Denna innovativa minimalt invasiva kirurgiska procedur möjliggör behandling av GERD genom att återställa den normala fysiologin. Det är en teknik som inte omsluter och begränsar matpassagen och därmed undviker uppkomsten av några av de vanligaste biverkningarna av nuvarande anti-refluxkirurgiska ingrepp såsom sväljsvårigheter (dysfagi), gasuppblåsthet (bukutvidgning) och oförmåga att rapa och kräkas. Det nya sjukhuset IRCCS Galeazzi - Sant'Ambrogio i Milano är synonymt med teknisk innovation och garanterar därför patienterna möjligheten att få behandling med den senaste generationens instrument och apparater. Denna uppfinning breddar de lösningar som finns tillgängliga för kirurgen i syfte att erbjuda det bästa behandlingsalternativet för varje enskild patient. Vi är glada över att ha startat och gått i spetsen för en ny väg inom området för anti-refluxkirurgi som säkerligen kommer att involvera andra centra i Italien under de kommande månaderna”, säger professor Davide Bona.

"Implantica är otroligt stolt över att samarbeta med professor Bona och professor Bonavina som representerar Europas främsta anti-refluxcenter baserade i Italien. Vi vill tacka professor Bona och hans team för att de erbjuder vår vårdändrande innovativa teknologi, RefluxStop™ som en lösning för dem som lider av sura uppstötningar. Detta är det andra sjukhuset i Italien som använder RefluxStop™ på kort tid, och vi räknar med att fler och fler sjukhus och kirurger i Italien kommer att börja arbeta med RefluxStop™-proceduren”, säger Peter Forsell, VD för Implantica.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 apriil 2023 kl 07:30 CET.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, Milano

https://www.grupposandonato.it/strutture/ospedale-galeazzi-sant-ambrogio

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • IRCCS Ospedale Galeazzi Sant-Ambrogio.jpg
  • Prof Bona and Bonavina.jpeg
  • IMPLANTICA_STILL_LIFE_202098471.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png