To contentTo navigationTo search
Logotype

Implanticas RefluxStop™ gör stort avtryck på American Foregut Society

10.10.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, deltog i American Foregut Societys (AFS) årsmöte 2023 som hölls i Dallas, Texas. Mötet inkluderade en paneldiskussion om RefluxStop™ med fyra framstående och opinionsledande europeiska kirurger och panelen modererades av den tidigare ordföranden för AFS.

Panelen granskade och diskuterade de lovande resultaten från över 500 RefluxStop-procedurer utförda i Europa. “Det är spännande att se det stora intresset och entusiasmen över RefluxStop i USA väl före vår målsatta lansering i USA,” säger Dr. Peter Forsell, vd för Implantica och uppfinnare av RefluxStop.

Moderator och panel inkluderade:

  • Moderator: Prof. John Lipham, nuvarande ordförande för AFS styrelse, tidigare President för American Foregut Society och chefsöverläkare över: Division of Upper GI and General Surgery and Professor of Surgery at Keck Medical Center, University of Southern California.
  • Prof. Luigi Bonavina, President för European Foregut Society och Italian Association of Esophogeal Research, Head of the University General Surgery Unit and Esophageal Center at San Donato Hospital and Professor of Surgery at the University of Milan, Italy
  • Prof. Sebastian Schoppmann, Associate Professor of Surgery, Medizinische Universität Wien, Department of General Surgery, Vienna, Austria
  • Dr. Thorsten Lehmann, Center Director och överläkare vid: the Clinics for General and Visceral Surgery Friedrichshafen & Tettnang, Germany
  • Dr. Joerg Zehetner, Prof. USC, Klinik Hirslanden Beau-Site, Bern, Switzerland

"RefluxStop-kirurgi är ett utmärkt alternativ för att behandla GERD eftersom det ger genomgående goda resultat", säger Dr Zehetner. "Det är också ett alternativ för patienter med ineffektiv esofagusmotilitet (en otillräcklig motorik för födotransporten i matstrupen) såväl som för patienter med stora hiatusbråck." Han har utfört närmare 100 RefluxStop-ingrepp och presenterade sina utmärkta resultat för patienter med motilitetsstörningar i matstrupen i en vetenskaplig poster.

Prof. Schoppmann förklarade att "RefluxStop framgångsrikt behandlar alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, vilket återspeglas i fyra års konsekventa positiva patientresultat."

Moderatorn professor Lipham bekräftade att "vid behandling av GERD är reparationen av alla tre kritiska komponenterna i antirefluxbarriären nyckeln till en framgångsrik behandling".

Dr. Lehmann sade, "Genom att inte omsluta matstrupen ger RefluxStop försumbara sväljsvårigheter för GERD-patienter." Han har utfört mer än 120 RefluxStop-operationer, och i sin separata podium-presentation förmedlade han sina utmärkta resultat från de första 79 patienterna som genomgått RefluxStop-proceduren för att hantera sura uppstötningar/ gastroesofageal refluxsjukdom.

Prof. Luigi Bonavina sammanfattade diskussionen med följande slutord: "Mer än 500 patienter har behandlats framgångsrikt i Europa med RefluxStop. Detta är en ny kirurgisk metod som tar itu med grundorsaken till GERD.”

"Implantica är hedrade över att samarbeta med dessa världsledande kirurger för att förbättra resultat och vårdstandard för patienter med sura uppstötningar över hela världen", säger Dr. Peter Forsell, vd för Implantica. "Det är spännande att se att de resultat som uppnåddes under den registreringsgrundande europeiska CE-studien kan replikeras i verklig sjukhusmiljö. Som kirurg uppskattar jag den ansträngning som AFS har lagt ner för att organisera detta evenemang som sammanför kirurger, gastroenterologer och industrin. Detta lyckade event kan ses som en tidig förlansering av RefluxStop i USA.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2023 kl 08:00 CET.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet.

RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Social media

https://www.linkedin.com/implantica
https://www.twitter.com/implantica

Kontakt med media:
Implantica AG
Juanita Eberhart
VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • AFS_panel_Bonavina.jpg
  • AFS_panel_Schoppmann.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png
  • IMPLANTICA_STILL_LIFE_202098471.jpg