To contentTo navigationTo search
Logotype

Implanticas hälsoekonomiska forskning om RefluxStop[TM], som visar superior kostnadseffektivitet, har fått ett stort erkännande vid ISPOR, den världsledande europeiska hälsoekonomikonferensen

16.11.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicinteknikföretag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, presenterade ett abstrakt med en kostnadseffektivitets analys i Sverige som belönades med ett erkännande tillhörande ”Top 5% Posters kategorin” för sin höga forskningskvalitet, vid ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) Europe 2023 i Köpenhamn, Danmark.

De djupgående och omfattande hälsoekonomiska analyserna i Sverige och Schweiz inkluderande fyra framgångsrika abstrakts som visade att RefluxStop är mer kostnadseffektiv jämfört med befintliga behandlingsalternativ. Livskvalitetsanalysen av GERD-patienter visade tydligt att kirurgisk behandling av GERD leder till bättre livskvalitet än medicinering, medan den systematiska genomgången av kostnaderna för GERD demonstrerade att direkta kostnader under en livstid visar sig vara högre för medicinsk behandling än för kirurgiska alternativ.

ISPOR är globalt erkänt som den ledande vetenskapliga och pedagogiska organisationen för hälsoekonomi och resultatforskning (HEOR) och för dess användning i beslutsprocesser inom hälso- och sjukvården. Konferensen är idealisk för att dela nya data med det globala hälsoekonomiska och vetenskapliga samfundet, inklusive Health Technology Assessment (HTA), betalare, experter och andra influensrika parter när det gäller betalning inom sjukvården.

" Att RefluxStop har visat sig vara den mest kostnadseffektiva behandlingen för personer som lider av sura uppstötningar och att vår forskning (som ursprungligen utvecklades av University of Yorks Health Economics Consortium) har validerats som högkvalitativ forskning i toppklass, är en milstolpe för Implantica. Detta är en kraftfull extern validering av RefluxStops potential att spara kostnader för hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, som för närvarande är under stor ekonomisk press. Ekonomisk effektivitet är en avgörande faktor i beslutsprocessen för ersättning av innovativ medicinsk teknologi. Att presentera sådana viktiga ekonomiska data och bli utvald i kategorin "Top 5% poster category" vid ISPOR är en sann ära för Implantica. Vi räknar med att RefluxStop™ kommer att förändra behandlingen av GERD och patientresultaten över hela världen, och de ekonomiska data som presenteras i år på ISPOR kommer att spela en viktig roll när vi siktar på att erövra världen inom behandling av sura uppstötningar", säger Dr. Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl 08:00 CET.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • ISPOR poster_Murali_top 5percent.jpg
  • MicrosoftTeams-image (8).png
  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png