To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica tillkännager slutförandet av de första RefluxStop™-procedurerna av ordföranden för European Foregut Society

08.06.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, tillkännager idag att den världsberömda anti-refluxkirurgen, professor Luigi Bonavina från IRCCS Policlinico San Donato Hospital i Milano, Italien, nyligen avslutade sina två första RefluxStop™-procedurer.

Professor Bonavina är chef för University General Surgery Unit och Esophageal Center vid San Donato Hospital, och professor i kirurgi vid Milanos universitet. Han är ordförande för European Foregut Society (EFS) och även för den italienska föreningen för matstrupsforskning (AIRES).

”Procedurerna gick exceptionellt bra. Vi fick äran att vara värd i våra operationssalar för Dr. Peter Forsell, en visionär kirurg och entreprenören bakom denna banbrytande kirurgiska teknologi. Vi är glada över att ligga i framkant när det gäller att implementera nya behandlingsmetoder, och RefluxStops unika tillvägagångssätt för att återställa naturlig anatomi erbjuder stort hopp för de större medicinska fälten och de större patientgrupperna”, säger professor Bonavina.

"I Italien lider cirka 20 procent av befolkningen av gastroesofageal refluxsjukdom och få av dessa patienter är medvetna om att det finns kirurgiska behandlingslösningar tillgängliga. Många patienter fortsätter att vara otillräckligt behandlade med långtidsmedicinering eller traditionella kirurgiska metoder med otillfredsställande symtomlindring. Detta måste ändras snart. Det är viktigt att kirurger erbjuder nya behandlingslösningar med så uppmuntrande tidiga resultat”, säger professor Bonavina.

"Implantica är glada och stolta över att samarbeta med professor Bonavina, en av världens mest erfarna och respekterade antirefluxexperter. Vi vill uppriktigt tacka professor Bonavina och hans team för att de erbjuder RefluxStop, en unik innovativ behandlingslösning till dem som lider av sura uppstötningar, och därmed stödjer utvecklingen av vården för refluxpatienter. Vi ser fram emot att fortsätta och att ytterligare stärka vårt samarbete med professor Bonavina”, säger Dr Peter Forsell, vd för Implantica.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 kl 08:00 CEST.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Gruppo San Donato, Prof. Bonavina

https://www.grupposandonato.it/dottori/luigi-bonavina

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • Bonavina operating theater_v2.jpg
  • Bonavina.jpg
  • San Donato Hosp Milan.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png