To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica tar ett stort steg framåt vid sitt andra årliga RefluxStop™-användarmöte

14.11.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i kroppen, tillkännager ett mycket framgångsrikt 2nd Annual RefluxStop™ Users Meeting i Milano, Italien i början av november, där toppkirurger från hela världen samlades för dialog och lärande om RefluxStop™-proceduren, medverkande till positiva patientresultat.  

Implantica genomförde sitt andra globala användarmöte för att diskutera kliniska och kommersiella framsteg inom RefluxStop™-behandling med mer än 50 deltagare, däribland nuvarande och även kommande RefluxStop™-kirurger samt gastrointestinalläkare från Europa, Storbritannien, USA och Kanada.

Nuvarande, tidigare och kommande presidenter för de medicinska sällskapen EFS (European Foregut Society) och AFS (American Foregut Society) var närvarande, inklusive flera styrelseledamöter.

Viktiga höjdpunkter under dagen inkluderade verkliga data från nästan 600 behandlade patienter, utmärkta långsiktiga patientresultat från CE-märkningsstudien och resultat från de ledande sjukhusen i Europa.  


Implanticas VD Dr. Peter Forsell sade: "Baserat på den mycket positiva respons vi fick från vårt möte i Milano är vi övertygade om att vi är på väg att skriva historia inom GERD-vården med den banbrytande RefluxStop™-behandlingen. Det är en ära för oss att få samla denna grupp av världsledande kirurger och vårdgivare som visar vägen inom innovativ vård för GERD-patienter. Flera kirurger presenterade sina utmärkta resultat av RefluxStop-proceduren. Baserat på utfallet från detta möte är det tydligt att RefluxStop™ erbjuder ett unikt kirurgiskt alternativ för behandling av patienter med gastroesofageal refluxsjukdom." 

"Det är givande att se det växande antalet nyckelkirurger runt om i världen som erbjuder eller är intresserade av att erbjuda RefluxStop™-behandling till patienter. Deltagarna i mötet upplevde verkligen enthusiasmen kring de positiva effekterna av RefluxStop-proceduren. Vi tackar alla som deltog", fortsatte Dr. Peter Forsell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2023 kl 08:00 CET.

Om Implantica
Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

Social Media

https://ch.linkedin.com/company/implantica

https://www.twitter.com/implantica

Kontak med media:
Implantica AG
Juanita Eberhart
VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • 2nd Annual RefluxStop User Meeting.png
  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png