To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapport januari - september 2023 (Q3)

22.11.2023
 | Regulatory

RefluxStop™ – Början på en ny era för behandling av sura uppstötningar

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • En viktig milstolpe uppnåddes i Storbritannien när våra första NHS RefluxStop™-implantat utfördes på St Mary's Hospital i London, en del av Imperial Healthcare NHS Trust, erkänt som ett av världens mest rigorösa sjukvårdssystem med en enda betalare.
 • Interventional Procedures Advisory Committee (IPAC) har nu påbörjat sin granskning av säkerhet och effekt för RefluxStop™. IPAC är en del av brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som ger råd till den brittiska sjukvårdsorganisationen NHS om nya hälsotekniker. IPAC:s granskningsprocess är ett viktigt steg för NHS-sjukhusen att införa vår teknik med starkt internationellt inflytande.
 • En viktig peer-reviewed artikel, "Laparoscopic Large Hiatal Hernia Repair with RefluxStop: Outcomes of 6 Months Follow-up in 30 Patients", har accepterats i den ansedda tidskriften Journal Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques (SLEPT) och betonar fördelarna med RefluxStop™ hos patienter med stora bråck, en marknad som representerar ett stort otillfredsställt behov.
 • RefluxStop™ fick ett stort genomslag vid årets American Foregut Society (AFS) Kongress i Dallas, Texas, vilket är bidragande till vår marknadsutveckling i USA före lanseringen. En höjdpunkt var en kirurgisk paneldiskussion om RefluxStop™ med mer än 100 kongressdeltagare.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Förlanseringen av RefluxStop™ i USA inleds med utbildning in Europa av våra KOLs för kirurger från mer än 10 viktiga amerikanska centra. Kirurgerna kommer att delta i en kadaverutbildning och användbarhetsstudie i USA under februari 2024, vars data kommer att användas i vår PMA-ansökan (pre-market approval), enligt begäran från FDA (Food & Drug Administration) i USA.
 • 2nd Annual RefluxStop™ Users Meeting genomfördes med mer än 50 deltagare, inklusive nuvarande och potentiella RefluxStop™-kirurger och gastrointestinalläkare från USA, Kanada, Storbritannien och övriga Europa. Toppkirurger från hela världen samlades för dialog och kunskapsinhämtande om RefluxStop™-proceduren.
 • RefluxStop™ har framgångsrikt opererats på 600 patienter i Europa.
 • RefluxStop™ överlägsna kostnadseffektivitetsforskning har fått högsta erkännande vid ISPOR, världens ledande europeiska konferens för hälsoekonomi. Ekonomiska analyser för ytterligare fyra länder har visat att RefluxStop™ är mer kostnadseffektivt än konkurrenterna, fundoplikation, magnetisk sfinkterförstoring (LINX) och PPI-baserad medicinsk behandling.
 • Den årliga kongressen med European Foregut Society (EFS) inkluderade symposiet "Rekonstruktion av antirefluxbarriären (ARB) med RefluxStop™ - ett innovativt tillvägagångssätt". Detta mycket framgångsrika symposium fick ett stort genomslag och modererades av Univ.-Prof. Dr. Schoppmann från AKH Wien, som deltog tillsammans med sju andra ledande GERD-kirurger och gastrointestinala experter från Tyskland, Storbritannien, Schweiz, USA och Italien.

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 25% till 244 TEUR (195).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 94 procent (94).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 5,752 TEUR (4,581).
 • Förlust efter skatt uppgick till 5,699 TEUR (5,868).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0.08 EUR (0.08).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 93.8 MEUR.

Finansiell sammanfattning första nio månaderna

 • Nettoomsättningen ökade med 50 procent till 900 TEUR (600).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 94 procent (96).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 14,898 TEUR (13,339).
 • Förlust efter skatt uppgick till 15,768 TEUR (16,614).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0.22 EUR (0.23).

Telefonkonferens

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 22:a november 2023 kl. 15.00 (CET) med Peter Forsell (VD), Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (Chief Corporate Affairs Officer).

Webbsändning
https://ir.financialhearings.com/implantica-q3-2023

Telefonnummer

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen erhålles genom att du registrerar dig på länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att få åtkomst till konferensen https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001151

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-22 08:00 CET.

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.