To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica presenterar tredje kvartalet för 2023, den 22 november kl. 15:00 CET

17.11.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) bjuder in investerare till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2023, den 22 november klockan 15:00 CET. Delårsrapporten för kvartalet kommer att publiceras klockan 08:00 CET samma morgon.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk:

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. 

Talare:

  • VD Peter Forsell
  • CFO Andreas Öhrnberg
  • Chief Corporate Affairs Officer Nicole Pehrsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 17:e november 2023 kl. 08:00 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i

kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som

motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att

skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en

bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en

eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar,

kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en

trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom

intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP

A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.