To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att två oberoende kirurger presenterade patientdata för RefluxStop™ vid 2023 års årliga schweiziska kirurgkollegium (SCS)

15.06.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicinteknikföretag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, tillkännager att två oberoende vetenskapliga presentationer av patientdata för RefluxStop™ genomfördes vid SCS-mötet 2023 i Basel 7–9 juni 2023.

RefluxStop™ presenterades som en del av årets vetenskapliga program:

• RefluxStop™ - ett nytt verktyg för att behandla gastroesofageal refluxsjukdom i samband med esofageal hypomotilitet.

Presenterades av: Dr med. Yves Borbély, Visceral Surgery Specialist vid Inselspital,

Universitetssjukhuset i Bern, Schweiz

Slutsats:

RefluxStop™ visar lovande resultat efter fyra år i en utmanande patientpopulation med GERD och esofagusmotilitetsstörningar.

• Behandling av laparoskopisk hiatalbråck med RefluxStop™: Resultat hos 30 patienter med en minimal uppföljning på 12 månader

Presenterades av: Dr med. Yannick Fringeli, visceral kirurg i en grupp ledd av Dr. Jörg Zehetner, professor (USC) vid Hirslanden Klinik Beau-Site Bern, Schweiz

Slutsats:

Denna studie på patienter med stort bråck bekräftar utmärkta kliniska resultat efter ett år, med signifikant förbättring av refluxsymtom hos alla patienter i gruppen.

"Patientgrupperna som är representerade i dessa studier är de två kategorier av patienter med reflux som är svårast att behandla. Dr. Borbély presenterade sina resultat av på patienter med motilitetsstörningar, ett område där det inte finns någon optimal behandling idag, eftersom patienter lider av mer frekventa och svåra sväljsvårigheter, och ofta smärta. Nackdelen med nuvarande vårdstandard, fundoplication, är att det omsluter matpassagen och ofta gör att dessa symtom förvärras”, säger Dr Peter Forsell, vd för Implantica.

"Dr. Fringeli presenterade data om 30 patienter opererade med stort hiatalbråck, som har en mycket högre komplikationsfrekvens när de opererades med nuvarande vårdstandard. Vi är mycket glada över att se dessa utmärkta patientresultat som uppnåtts i dessa mer svårbehandlade patientgrupper som presenteras i detta oberoende forskningsarbete av två ledande anti-refluxkirurger i Schweiz. Vi tackar Dr Borbély och Dr Fringeli, framstående kirurger i framkant för att förbättra patientvården, för deras ledarskap och engagemang", säger Dr Peter Forsell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl 09:10 CEST.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Sociala media

https://www.linkedin.com/implantica

https://www.twitter.com/implantica
 

https://www.linkedin.com/showcase/refluxstop

https://twitter.com/RefluxStop

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

Images

  • SCS Yannick.jpg
  • SCS Borbely.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png
  • IMPLANTICA_STILL_LIFE_202098471.jpg