To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att RefluxStop™ resultat presenterades på DDW konferensen i Chicago

16.05.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i kroppen, meddelar att Dr. med. Zehetner, professor (USC) från Schweiz, presenterade Klinik Beau-Sites RefluxStop™-resultat på Digestive Disease Week (DDW) 6-9 maj i Chicago, USA, världens främsta möte för specialister inom magtarmkanalen.

Dr. med. Jörg Zehetner, Prof. (USC), kirurg vid Hirslanden Klinik Beau-Site Bern, Schweiz, lyfte fram de unika fördelarna med RefluxStop™-behandlingen för refluxpatienter med nedsatt muskelfunktion í matstrupen kallad ineffektiv esofagusmotilitet (IEM), en sjukdom som ofta orsakar sväljningssvårigheter och smärta, en patientgrupp som idag inte har några optimala behandlingsalternativ. Att omringa matpassagen som i befintliga behandlingar förvärrar ofta dessa patienters sväljningssvårigheter och dr Zehetner ser RefluxStop™ som ett potentiellt stort genombrott för dessa patienter.

Trots IEM-tillståndet i den här gruppen av 20 patienter har alla patienterna fått en fullständig normalisering eller en betydande förbättring av refluxsymptomen.

"Dessa första positiva resultat hos patienter med dålig muskular funktion i matstrupen som erhållit RefluxStop™ kan positionera detta ingrepp till en verkligt gångbar kirurgisk lösning för denna patientgrupp som för närvarande har begränsade alternativ", säger professor Zehetner.

"Vi tackar professor Zehetner för hans engagemang för att främja kirurgiska alternativ och förbättra resultaten för patienter med sura uppstötningar. Stöd från viktiga opinionsbildare och kliniska data är avgörande för Implantica när vi arbetar för att få sjukvården/försäkringsbolagen att betala ut ersättning för RefluxStop proceduren i Europa. Kirurgkåren har kommit långt när det gäller att förstå de betydande fördelarna med RefluxStop™ och vi är glada och ödmjuka över att se ökad användning och utmärkta patientresultat med RefluxStop™", säger Dr Peter Forsell, VD för Implantica.

"Implantica är också stolta över att ha startat marknads processen i USA i väntan på vårt godkännande i USA. RefluxStops nya och unika verkningsmekanism korrigerar kroppens naturliga anatomiska fysiologi, och det är otroligt hur väl vår kropp fungerar när den ursprungliga fysiologin återställs och upprätthålls".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl 08:00 CEST.

Om Implantica
Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

White Paper från American Foregut Society om endoskopisk klassificering av ohälsa i esofagogastrisk korsning
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/26345161221126961

Kontakt med media:
Implantica AG
Juanita Eberhart
VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • Zehetner DDW 2.jpg
  • Zehetner DDW 3.jpg
  • Zehetner DDW 4.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png