To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att RefluxStop™ behandlingen har använts 100 gånger vid en ledande refluxklinik i Tyskland

02.05.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, gratulerar sjukhuset Klinikum Friedrichshafen till genomförandet av den hundrade RefluxStop™-proceduren. Den innovativa RefluxStop™-behandlingen erbjuder en unik verkningsmekanism jämfört med traditionella anti-refluxkirurgiska ingrepp och minskar många av de vanliga biverkningarna i samband med dessa procedurer.

Priv.-Doz. Dr. Thorsten G. Lehmann, MHBA - Centrumdirektör och chefsläkare vid Klinikerna för allmän och invärtes kirurgi Friedrichshafen & Tettnangis, en ledande anti-reflux expert i Tyskland, började använda RefluxStop™ för ungefär ett och ett halvt år sedan och avslutade sitt hundrade ingrepp i mars 2023.

"RefluxStop-proceduren är ett helt unikt sätt att behandla reflux/sura uppstötningar. Nuvarande kirurgiska behandlingar omringar och sätter tryck på den stängande sfinktern mellan magsäcken och matstrupen (LES) för att stoppa maginnehåll från att åka tillbaka upp i matstrupen. RefluxStop™ behandlar istället orsaken till sura uppstötningar och återställer alla tre aspekterna av anti-refluxbarriären utan att omringa matpassagen och LES. Vi samlar aktivt in kliniska data om utfall och livskvalitet för våra patienter. Resultaten är mycket uppmuntrande och bekräftar att RefluxStop™ har potential att bli ett standardalternativ för patienter som lider av denna sjukdom”, säger Dr Lehmann.

"Enbart i Tyskland lider mer än 8,5 miljoner människor av sura uppstötningar, vilket är alarmerande. De flesta patienter som är kvalificerade för operation är inte idealiska kandidater för något av de befintliga alternativen. Det finns ett enormt ouppfyllt kliniskt behov och jag tror att RefluxStop™ erbjuder en stark möjlighet att hjälpa till att förbättra dessa patienters livskvalitet”, betonar Dr. Lehmann.

Peter Forsell, vd för Implantica säger: "Implantica är stolt över att rapportera denna milstolpe på Klinikum Friedrichshafen, ett ledande kompetenscenter inom anti-reflux kirurgi i Tyskland, som slutfört sina första hundra RefluxStop™ procedurer. Klinikum Friedrichshafen erbjuder bästa tänkbara vård för dessa patienter med gastroesophageal refluxsjukdom (GERD), erbjudande den innovativa RefluxStop™-behandlingen. Vi gratulerar och tackar Priv.-Doz. Dr Lehmann och hans team för deras fortsatta engagemang och ledarskap i att erbjuda RefluxStop™-metoden, bidragande till att fylla ett stort ej tillgodosett medicinskt behov på en marknadsplats om en miljard drabbade.”

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 maj 2023 kl 08:00 CEST.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB).

Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit       

Klinikum Friedrichshafen, Priv-Doz Dr med Lehmann, Behandling av reflux med RefluxStop

https://www.medizin-campus-bodensee.de/leistungen-angebote/medizinische-zentren/refluxzentrum/refluxstop

Kontakt för media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • Klinikum Friedrichshafen.jpg
  • Dr. med. Thorsten Lehmann.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png
  • IMPLANTICA_STILL_LIFE_202098471.jpg