To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att Dr. med. Yves Borbély presenterade sina 3-års data om RefluxStop™ vid Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)

03.04.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i kroppen, meddelar att dr Borbély från Inselspital, Schweiz största universitetssjukhus, presenterade sina framgångsrika RefluxStop 3-års data vid SAGES konferens i Montreal, Kanada förra veckan.

Dr. med. Yves Borbély, specialist i visceral kirurgi vid universitetskliniken för visceral kirurgi och medicin Inselspital i Schweiz, presenterade under sessionen Emerging Technology sina 3-årsresultat med RefluxStop med titeln; "Novel Device to Address Gastroesophageal Reflux Disease". Han lyfte fram de unika fördelarna med RefluxStop-behandlingen som tar itu med den anatomiska felställningen av antirefluxbarriären hos patienter med GERD och som stöds av hans långsiktiga treåriga data. Han drog slutsatsen att de utmärkta resultaten från CE-märkningsstudien kan upprepas i en verklig sjukhusmiljö och konfirmerade att mer data nu kommer börja samlas in i en multicenterregisterstudie.

"Vi är tacksamma mot Dr Borbély och det ledande universitetssjukhuset i Schweiz för deras pionjärarbete med RefluxStop-behandling. Implantica hade en fantastisk upplevelse i Montreal för att öka medvetenheten och dela med sig av resultatdata om RefluxStop, vårt unika implantat som återställer antirefluxbarriären och därmed behandlar sura uppstötningar. Detta ligger i linje med den vitbok från AFS (American Foregut Society) som publicerades i slutet av förra året och som anger att sura uppstötningar uppstår när en eller flera komponenter i anti-refluxbarriären fallerar. RefluxStops nya verkningsmekanism riktar sig mot alla dessa komponenter och korrigerar kroppens naturliga fysiologi, vilket återställer antirefluxbarriären", säger Peter Forsell, vd för Implantica. ” Den kirurgiska gemenskapen har kommit en lång väg när det gäller att förstå de unika fördelarna med RefluxStop !”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 april 2023 kl 08:30 CET.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från  nuvarande kirurgiska lösningar.  Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkterns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop-apparaten däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

University Clinic for Visceral Surgery and Medicine Inselspital

https://www.bauchzentrum-bern.ch/de/

The American Foregut Society White Paper on the Endoscopic Classification of Esophagogastric Junction Integrity
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/26345161221126961

Kontakt med media:

Implantica AG
Juanita Eberhart
VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • logo_transparent_1 (8).png
  • ReluxStop Product.png
  • Inselspital Universistatsspita_Bern.JPG