To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica kungör två oberoende vetenskapliga presentationer vid ISDE 2023

19.09.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt bolag i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar att två oberoende vetenskapliga presentationer om RefluxStop™, en innovativ procedur för behandling av gastroesofageal refluxsjukdom, genomfördes vid den årliga internationella konferensen Society for Diseases of the Esophagus (ISDE) i Toronto, Kanada.

Presentationerna täcker säkerhets- och effektdata för RefluxStop från verklig sjukvård på 85 patienter och en översikt av RefluxStop-proceduren. Detta presenterades som en del av det vetenskapliga programmet vid ISDE den 8 september 2023.

  • Professor Sebastian Schoppmann, ordförande för European Foregut Society (EFS), professor i kirurgi, chef för Upper-GI-Service and Comprehensive Cancer Center vid kirurgiavdelningen på General Hospital Vienna, University of Medicine Vienna, Österrike, presenterade: ”RefluxStop - a novel device to address Gastroesophageal Reflux Disease in the context of esophageal hypomotility”

Översättning: RefluxStop – ett nytt implantat för att behandla gastroesofageal refluxsjukdom i samband med esofageal hypomotilitet

    • Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Lehmann, specialist i allmän kirurgi och visceral kirurgi vid Klinikum Friedrichshafen Gmbh, Tyskland, presenterade: ”Retrospective chart review of 85 patients undergone the RefluxStop Procedure to Manage Gastroesophageal Reflux Disease: Safety and Efficacy”

Översättning: Retrospektiv journalgenomgång av 85 patienter som genomgått RefluxStop-proceduren för att hantera gastroesofageal refluxsjukdom: Säkerhet och Effekt

"På Implantica ser vi med tillfredställelse på hur respekterade kirurger och ledare i refluxvärlden ser fantastiska patientresultat med RefluxStop-behandlingen Vi uppskattar att de gör ovärderliga ansträngningar för att dela sina erfarenheter med andra medicinska experter. Vi är hedrade över att se hur det byggs ett momentum kring RefluxStop-proceduren i det medicinska samfundet, och detta oberoende forskningsarbete är viktigt för att säkerställa att RefluxStop-behandling når patienterna. Än en gång gratulerar vi Prof. Schoppmann och Dr. Lehmann för deras framstående ledarskap inom området sura uppstötningar”, säger Dr. Peter Forsell, vd för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl 8:00 CEST.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

Sociala media

https://www.linkedin.com/implantica

https://www.twitter.com/implantica
 

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • logo_transparent_1 (8).png
  • ISDE Schoppmann.PORTRAIT[1].jpg
  • ISDE Lehmann.PORTRAIT.ORIGINAL.jpg
  • ReluxStop Product.png