To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica erkänt som ett av "50 beundrade företag 2023 att hålla ett öga på"

09.05.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicinteknikföretag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar idag att CIO Bulletin har identifierat och erkänt Implantica som ett av "50 beundrade företag 2023".

"Implantica tackar CIO Bulletin för erkännandet som ett av de 50 beundrade företagen att hålla ögonen på 2023. Det är verkligen givande när banbrytande innovationer och företags engagemang för att skapa lösningar för problem där nuvarande behandlingsalternativ inte räcker till uppmärksammas", säger Dr Peter Forsell, vd och grundare av Implantica.

En omfattande intervju med Dr. Peter Forsell innehåller diskussioner om tillgängliga medicintekniska produkter och framtidens smarta implantat.

Angående RefluxStop™, Implanticas första kommersiellt tillgängliga produkt, säger Dr. Forsell: "RefluxStop är den första implanterbara medicinska enhet som verkligen återställer och upprätthåller kroppens naturliga fysiologiska anatomi och behandlar sura uppstötningar, en sjukdom som drabbar mer än 1 miljard människor världen över. Vi är glada att se exceptionellt goda kliniska långtidsresultat och nöjda patienter. I motsats till medicinsk behandling som endast erbjuder symptomlindring behandlar RefluxStop™ orsaken till sura uppstötningar."

Dr Forsell diskuterade också Implanticas banbrytande produktportfölj som är under utveckling: "Patenterade nya smarta implantat som tidigare setts som ouppnåeliga kan bli verklighet med Implanticas innovativa plattformar för trådlös energi och e-hälsa. Vårt uppdrag är att tillhandahålla mycket innovativa och effektiva behandlingslösningar till miljontals patienter med betydande behov samtidigt som vi sparar kostnader för samhället.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer

Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 maj 2023 kl 08:00 CEST.

Om Implantica®

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en ehälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB).

Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp inkluderande även lösningar med implantat är inriktade på den nedre esofagala sfinktern (LES) med det huvudsakliga antagandet att LES är svag och/eller felaktigt fungerande och därmed inte stänger ordentligt. Dessa metoder omsluter matpassagen för att stödja LES:s sfinkerns stängande av födokanalen och är ofta förknippade med biverkningar som sväljningssvårigheter, och bristande möjlighet att rapa eller kräkas och gasuppblåsthet. RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen.

RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit        

CIO Bulletin

https://www.ciobulletin.com/magazine/mplantica-advanced-technology-into-the-body

https://www.ciobulletin.com/magazine/50-admired-companies-to-watch-2023-listing

Kontakt för media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com

Images

  • 50 Admired Companies to watch 2023_Award Logo (004).jpg
  • logo_transparent_1 (8).png
  • PETER FORSELL_IMPLANTICA_PHOTOGRAPHED BY THE_FOTOSTUDIO.CH_DSC6968.jpg