To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica återköper egna aktier

22.03.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i kroppen, meddelar att styrelsen har beslutat att utnyttja det bemyndigande som gavs av årsstämman den 10 maj 2022 för att återköpa egna aktier (svenska depåbevis som representerar A-aktier i bolaget).

Återköpet kommer att påbörjas tidigast den 22 mars 2023 och kan genomföras vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma den 25 maj 2023. Antalet Aktier som ska förvärvas ska inte överstiga 200 000.

De återköpta Aktierna kommer att användas för att hedra aktiebaserade incitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter i bolaget. Aktierna ska förvärvas genom offentlig handel på Nasdaq First North Growth Market till det marknadspris som gäller vid tidpunkten för förvärvet, varmed avses skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl 08:30 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

RefluxStop™

https://www.implantica.com/im-refluxstop/patients/gastrointestinal/     

Technology Platform

https://www.implantica.com/innovations/technology-platform-overview/

Kontakt med media:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com