To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica adderar ytterligare RefluxStop™-center i Spanien

18.12.2023
 | Non regulatory

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknologi i kroppen, meddelar att ytterligare ett viktigt offentligt sjukhus i Spanien framgångsrikt har slutfört sina första RefluxStop™-procedurer.

Dr. Pablo Priego utförde sina två första RefluxStop™-procedurer på Universitario Ramón y Cajal Hospital i Madrid, Spanien. RefluxStop™-proceduren syftar till att åtgärda grundorsaken till sura uppstötningar eller GERD utan att påverka matpassagen, vilket gör att kroppen kan fungera normalt.

"Jag uppskattar det innovativa tillvägagångssätt som RefluxStop™ erbjuder vid kirurgisk behandling av GERD. Det korrigerar kroppens naturliga anatomi för att återställa normal funktion", säger Dr. Priego, som fortsätter med att säga: "RefluxStop™ är del av den terapeutiska arsenal som kommer att möjliggöra en effektiv korrigerande kirurgisk behandling som minskar biverkningarna av vanlig anti-refluxkirurgi.”

Dr. Peter Forsell, vd och grundare av Implantica säger: "Jag vill gratulera Dr. Priego och teamet vid Universitario Ramón y Cajal för att de anslutit sig till de kirurger runt om i Europa som erbjuder sina patienter den nya RefluxStop™-behandlingen. I Spanien lider många miljoner människor av svår sura uppstötningar och cirka 40 procent svarar inte tillfredsställande på läkemedel som är inriktade på att behandla symtom och inte den faktiska orsaken till sura uppstötningar. RefluxStop är den första behandlingen i sitt slag som inte bara förbättrar patienternas livskvalitet utan också är utformad för att ta itu med grundorsaken till sura uppstötningar. Vi är hedrade över att arbeta med Dr. Priego och teamet vid Universitario Ramón y Cajal för att möta det akuta behovet av innovativa lösningar för att behandla GERD.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2023 kl 08:00 CET.

Nyhetsrum
https://www.implantica.com/media/media-kit

Kontakt med media:
Juanita Eberhart, VP Marketing & Advocacy
M: +1 925-381-4581
juanita.eberhart@implantica.com

Om Implantica

Implantica är ett medicintekniskt företag som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling och stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Om RefluxStop™

RefluxStop är en ny innovativ behandling med stor potential till ett paradigmskifte inom kirurgi mot sura uppstötningar. Dess unika verkningsmekanism skiljer sig fullständigt från nuvarande kirurgiska lösningar. Befintliga kirurgiska ingrepp omsluter matpassagen för att stödja den nedre esofagusfinkterns stängningsmekanism och är ofta förknippade med biverkningar som sväljsvårigheter, smärta vid sväljning och oförmåga att rapa och/eller kräkas.

RefluxStop däremot behandlar sura återflöden utan att påverka matpassagen. Den återställer och bibehåller den nedre esofagusfinktern i sin ursprungliga, naturliga position. RefluxStops verkningsmekanism är inriktad på att rekonstruera alla tre komponenterna i antirefluxbarriären, som om de äventyras kan leda till sura återflöden. Den gör det genom att återställa och stödja kroppens naturliga anatomiska fysiologi, vilket möjliggör att kroppen själv löser problemet med de sura uppstötningarna.

Images

  • Dr. Priego with Team.jpg
  • Dr. Priego in Surgery.jpg
  • logo_transparent_1 (8).png
  • IMPLANTICA_STILL_LIFE_202098471.jpg