To contentTo navigationTo search
Logotype

Återköp av Implantica AG:s egna aktier fram till den 6 april 2023

06.04.2023
 | Regulatory

Implantica AG (publ) har från och med den 29 mars 2023 till och med den 6 april 2023 genomfört återköp av egna aktier (svenska depåbevis som representerar A-aktier i bolaget) enligt följande:

Datum: Handelsplats: Antal aktier: Viktad snittkurs per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
28 mars 2023 SSME 7’500 22.00 164’985.15
29 mars 2023 SSME 2’500 22.32 55’808.20
30 mars 2023 SSME 2’500 23.56 58’905.73
31 mars 2023 SSME 2’500 22.89 57’230.55
3 april 2023 SSME 2’500 22.55 56’382.83
4 april 2023 SSME 2’500 22.04 55’107.55
5 april 2023 SSME 2’500 22.16 55’404.20
6 april 2023 SSME 2’500 21.96 54’893.50

Den 22 mars 2023 tillkännagav Implantica ett program för återköp av aktier på upp till 200’000 aktier baserat på det bemyndigande som beviljades av Implanticas årsstämma 2022. Återköpet kan genomföras vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma den 25 maj 2023. De återköpta aktierna kommer att användas för aktiebaserade incitamentsprogram för anställda och styrelseledamöter i bolaget.

Efter ovan nämnda transaktioner äger Implantica totalt 25 000 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 april 2023 kl 19:30 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk grupp som arbetar med att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas huvudprodukt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat för förebyggande av gastroesofageal reflux som har potential att skapa ett paradigmskifte inom anti-refluxbehandling, vilket stöds av framgångsrika kliniska studieresultat. Implantica fokuserar också på e-hälsa inuti kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline som delvis bygger på två plattformstekniker: en e-hälsoplattform som är utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, styra behandlingen inifrån kroppen och kommunicera med vårdgivaren på distans och en trådlös energiplattform som är utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit