To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapporten Q1, januari-mars 2022

11.05.2022
 | Regulatory

Framgångsrik strategi för marknadstillträde för RefluxStopTM

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Implantica har fortsatt förstärka sin organisation på bred front. Tack vare vår vision att bli världsledande inom smarta medicinska implantat förstår vi vikten av medarbetare som har begåvning och hög förmåga att kunna nå detta mål. Vår vision, som vi sedan tidigare kommunicerat, har attraherat medarbetare av toppklass från en rad olika ledande organisationer.
 • De första RefluxStop-operationerna i Storbritannienhar utförts mycket framgångsrikt vid King Edward VII-sjukhuset i London av Mr. Nick Boyle, grundare av RefluxUK och VP av European Foregut Society.
 • Implantica har genomfört omfattande patentansökningar gällande Implanticas e-hälso plattform som omfattar >25 000 sidor. Dessa skyddar eHälso-plattformen från en mängd olika aspekter och utvidgar även patentskyddet för pipeline-produkterna.
 • Implantica har framgångsrikt fortsatt med sin anpassning av eHälso-plattformen till sina pipeline-produkter där man bl.a. har genomfört en tredagars workshop med 20 experter från hela Europa för att öka tillämpningen av vår unika eHälso plattformsteknologi även med syftet hur vårdgivaren kan behandla vårdtagaren på distans.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Framgångsrikt färdigställt RefluxStop EU MDR (Medical Device Regulation) teknisk dokumentation.
 • Efterlängtat deltagande vid olika fysiska sjukvårdskonferenser har återstartat efter covid-utbrottet. RefluxStop erhöll ett entusiastiskt mottagande från opinionsledare vid den tyska kirurgkongressen i Leipzig och under Gastrodagarna i Malmö, Sverige bland annat.
 • Vidareutveckling av vår strategi för marknadstillträde där vi fokuserar på stora högvolymsjukhus och viktiga opinionsledare på viktiga marknader. Vi har blivit godkända av det myndighetskontrollerade företaget Jetro som supportar utvalda företag med viktig teknolog, i samband med marknadstillträde i Japan.
 • Våra regulatoriska och kliniska team harförberett sig noggrant för den omfattande RefluxStop PMA-ansökan för FDA-godkännande i USA. Vi fortsätter att expandera vår närvaro i vårt amerikanska dotterbolag, Implantica Inc.

 

Första kvartalet finansiell sammanfattning 

 • Nettoomsättningen ökade med 141 procent till 198 TEUR (82).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 95 procent (91).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 4 411 TEUR (2 279).
 • Förlust efter skatt uppgick till 4 888 TEUR (1 966).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 EUR (0,03).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 125,7 MEUR.

 

 

Telefonkonferens den 11:e maj 2022, kl. 15.00 (CET)

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: Telefonnummer till konferensen:

 • Sverige: +46 8 505 583 66
 • Storbritannien: +44 3333 009265
 • USA: +1-646-722-4904

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/implantica-q1-2022

 

Talare:

 • VD Peter Forsell
 • CFO Andreas Öhrnberg
 • VP Operations & IR Nicole Pehrsson

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e maj 2022 kl. 08:00 (CET).

 

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.