To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar årsredovisning 2021

06.04.2022
 | Regulatory

Implantica AG (publ), ett snabbväxande medicintekniskt företag som tillhandahåller nyskapande medicinska implantat för ej tillgodosatta medicinska behov, publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.

"Under 2021 gjorde vi stora framsteg mot våra viktigaste strategiska mål att genomföra vår marknadsutvecklingsstrategi för RefluxStop™ samt att påskynda utvecklingen av vår unika produktpipeline av smarta e-hälsobaserade implantatlösningar," säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 April 2022 kl. 08:30 CET.

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com    för mer information.