To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica presenterar en robust hälsoekonomisk utvärdering av RefluxStop™ utförd av University of York, Storbritannien

22.08.2022
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), en medicinteknikkoncern som ligger i framkant av den kommande e-hälsorevolutionen, har från University of York's Health Economics Consortium fått en djupgående och omfattande hälsoekonomisk utvärdering av RefluxStop™, där man jämfört med alternativa kirurgiska och medicinska behandlingar.

Denna rigorösa utvärdering visar att RefluxStop™ är betydligt mer kostnadseffektivt jämfört med andra medicinska och kirurgiska behandlingar mot sura uppstötningar/reflux (inklusive etablerad standard behandling med fundoplikation, magnetiskt variabelt band och medicinsk behandling med protonpumpshämmare, så kallade PPI).

Resultatet av denna utvärdering visar att RefluxStop™ är överlägset jämfört med alla andra behandlingar när det gäller visad livskvalitet.

"Detta är förträffliga nyheter för RefluxStops kommersiella utveckling eftersom denna rapport kommer att beaktas av myndigheter och försäkringsbolag över hela världen. Ekonomisk effektivitet är en allt viktigare beslutsfaktor gällande ersättning i vården, i flera stora europeiska länder samt i Kanada och USA. University of York i Storbritannien är ett mycket välrenommerat centrum för hälsoekonomiska analyser. Betydelsen av detta resultat ska inte underskattas,” säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 8.30 CEST.

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com    för mer information.

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit