To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att man har lämnat in omfattande patentansökningar för sin e-hälsoplattform

21.02.2022
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett snabbväxande medicintekniskt företag som är pionjär inom innovativa lösningar för att behandla kroniska hälsoproblem med smarta implantat, meddelar idag att man har slutfört ett omfattande patentarbete för e-hälsa på mer än 25’000 sidor, resultatet av ett helt års arbete av Implanticas team och patentombud. Ansökan omfattar 59 nya patentansökningar som är fokuserade på Implanticas eHälsoplattform och ett brett spektrum av tillämpningar.  

Detta omfattande ansökningsarbete innebär en avsevärd förstärkning och förlängning av Implanticas patentskydd. Patentansökningarna kommer att ge grundläggande täckning för eHealth-plattformen i allmänhet och förlänga patentskyddets räckvidd och giltighetstid för produkterna i pipelinen. Dessa banbrytande ansökningar kommer under de kommande åren att delas upp i flera hundra enskilda patentansökningar, vilket kommer att leda till att patentskyddet för plattformen och produkterna i pipeline utvecklas allt eftersom. Den största ansökan om eHälsa omfattade 1 950 sidor, varav 596 sidor ritningar, vilket är ca 100 gånger större än ett standardpatent. Under 2021 validerade Implantica totalt 824 utfärdade patent i olika länder.

"Implantica har utformat sin eHälsoplattform för att ligga i framkant av eHälsorevolutionen med möjlighet att ändra behandling på distans och därmed spara kostnader för samhället. Med detta imponerande ettåriga patentarbete kommer vi att ha möjlighet att bibehålla denna eHälsofördel på marknaden eller licensiera tekniken till andra företag. Ett sådant systematiskt och avancerat patentarbete bygger grunden för en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Vi lägger plattformen för en otrolig affärspotential framöver och förändrar landskapet för framtida behandlingar av patienter. ", säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com    för mer information.