To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica genomför en innovativ workshop om e-hälsa

11.02.2022
 | Non regulatory

Implantica AG (publ), ett framtidsorienterat snabbväxande medicintekniskt företag som är pionjär inom innovativa lösningar för att behandla kroniska hälsoproblem med smarta implantat, meddelar att en tre dagars workshop om e-hälsa har genomförts för att förbättra användandet av vår unika e-hälsoplattform.

Tjugo experter från hela Europa deltog i detta intensiva seminarium. Sessionerna gav en mer omfattande förståelse för alla användningsfallen under implantatets hela livscykel från tillverkning till de olika behandlingsstegen fram till behandlingen avslutats.

"Implanticas expert-team höll ett mycket produktivt seminarium om användandet av vår eHealth platform. Med Implanticas nya plattform kommer det att bli möjligt att ändra avancerad behandlingar på distans, vilket innebär en total milstolpe i utvecklingen av nya smarta implanterade eHälsobaserade medicinska behandlingar och därmed spara kostnader för samhället. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla deltagare för tre konstruktiva dagar,” säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08:30 CET.

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com    för mer information.