To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica anlitar Pareto Securities som lividitetsgarant

18.07.2022
 | Regulatory

Implantica AG (publ), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant av den kommande eHälsorevolutionen, anliter Pareto Securities som likviditetsgarant.

 

Implantica har ingått avtal med Pareto Securities om att Pareto Securities skall agera likviditetsgarant för Implanticas aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 20,000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startar måndagen den 18 juli 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022 kl. 10:20 CEST.

 

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com               för mer information.

 

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit