To contentTo navigationTo search
Logotype

Nyremittering: Implantica meddelar att huvudägaren bidrar med tillgångar på 117 miljoner euro som ett kapitaltillskott till kapitalreserven

17.08.2021
 | Regulatory

Nyremitteringen gäller hänvisningen till att förordningen om marknadsmissbruk / Market Abuse Regulation vilken har lagts till.

Implantica AG (publ) meddelar idag att det kommer att acceptera ett tillskott på 117 miljoner euro i tillgångar från Peter Forsell, grundaren och huvudaktieägaren, utan ekonomisk kompensation, men med planer på att säkra huvudaktieägarens kontroll över företaget även i framtiden när det växer genom en aktiesplit av B-aktierna.  

Implantica har accepterat ett bidrag till reserverna i form av en 51-procentig andel i Peter Forsells privatägda företag MedicalTree Swiss AG, vars värdering uppskattas till 229 miljoner euro av en av de fyra stora revisorerna. MedicalTree Swiss är ett holdingbolag med pågående produktutveckling och en stor patentportfölj som omfattar 15 produktkandidater inom fyra behandlingsområden.

I portföljen ingår ett unikt system för läkemedelsleverans för cytostatika (kemoterapi, cellgifter) för behandling av cancer, en marknad som med 19,3 miljoner nya cancerfall per år beräknas växa till 74 miljarder US dollar år 2027. Cellgifterna injiceras direkt i blodkärlen genom att ett plaströr förs in i ett blodkärl i handen eller armen, vilket ofta leder till att det täpps till av blodproppar efter 2-3 dagar. MedicalTree har utvecklat ett implanterbart system som inifrån kroppen injicerar i blodkärlet. Mellan injektioner åker nålen ut och orsakar därför inte blodproppar. En liten injektionsnål flyttas till en ny position vid blodkärlets vägg för nästa injektion. Detta väntas bli en enkel och effektiv lösning som kan bli en stor lättnad för cancerpatienterna. Denna teknik i kombination med Implanticas e-hälsoplattform kommer att forma nästa generations behandlingsmetoder, som är skräddarsytt utformade för att maximera behandlingseffektiviteten för cancerpatienter, dramatiskt minska sjukhusvistelsen samt förbättra behandlingen – allt för en betydligt lägre kostnad för samhället.

MedicalTrees produkter kompletterar Implanticas portfölj och målet är att integrera läkemedelsleveranser i Implanticas expanderande e-hälsoplattform. Implantica kommer att kontrollera verksamheten i MedicalTree och kan när som helst köpa Peter Forsells återstående andel. I utbyte mot tillskottet av tillgångar har man dessutom kommit överens om att genomföra en aktiesplit av B-aktierna, vilket gör det möjligt för huvudaktieägaren att bibehålla en röstmajoritet även när bolaget växer, i avvaktan på godkännande vid en extra bolagsstämma, som är planerad till den 17 september 2021. Denna aktiesplit kommer inte att ha någon ekonomisk påverkan på aktieägarna.

Peter Forsell, VD, säger, "Tillgångarna i MedicalTree omfattar några produkter med otroligt hög potential, varav en del också innehåller e-hälsoteknik. Genom att kombinera MedicalTree-produkterna med Implanticas portfölj förväntas utvecklingen av eHealth-plattformen utökas och påskyndas, särskilt med tanke på den lägliga förväntade marknadstidpunkten för systemet för leverans av cellgiftsbehandling. Vi förväntar oss synergier inom främst två områden: accelererad utveckling av plattformsteknologierna och go-to-market baserat på Implanticas försäljningsstrategi med säljarna omfattande 25% specialister och 75% generalister, säljande produkter i multipla behandlingsområden".

"Att jag inkluderar alla mina uppfinningar i Implantica utan betalning eller aktieersättning understryker min tro på företaget. Eftersom mitt fokus enbart ligger på Implantica vill jag ha alla mina lovande uppfinningar i ett företag för att fortsätta att bygga upp det stora bolag som vi alla tror att Implantica kommer att bli. En sådan tillväxtresa kommer oundvikligen att innebära fler transaktioner och förvärv samtidigt som Implanticas stora produktportfölj utvecklas. För att undvika att denna resa avbryts på grund av ett eventuellt uppköp inkluderas därför en aktiesplit av B-aktierna, så att min nuvarande stora majoritet av rösterna i Implantica även kan bibehålls på lång sikt. Detta kommer inte att ge någon ekonomisk fördel för mig själv eller ha någon ekonomisk inverkan på aktieägarna, säger Peter Forsell, VD."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 17:25 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com  för mer information.