To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica’s RefluxStop™ tar ett stort kliv framåt i UK

16.02.2021
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) meddelar idag att man börjar sälja RefluxStop™ i England, Skottland and Wales med ersättning från NHS (National Health Service).

Implantica förstärker nu säljorganisationen med mer säljare i UK när bolaget nu startar upp försäljningen i UK med ersättning från den publika sjukvården. Implantica förutser att UK kommer bli en viktig marknad för RefluxStop™. Utbildning av kirurger kommer att ha kick-off med Webinarträning från början av mars inkluderande representanter från Schweiz största universitetssjukhus, Inselspital i Bern.

“Vi ser verkligen fram mot att börja sälja RefluxStop™ med ersättning från sjukvården, vilket kommer ta fart när Covid-19 fasar ut,” säger Peter Forsell, CEO för Implantica. “Idag fokuserar vi på NHS sjukhus (myndigehetsfinansierad sjukvård). Vi avser att samla in data från den normala sjukvården som bedrivs med RefluxStop i en registerstudie, vilken redan är förberedd och färdig att lanseras, inklusive ett webbaserat system för att samla in data.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 16:e februari 2021 kl. 08:00 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i

kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som

motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att

skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en

bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en

eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar,

kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en

trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom

intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP

A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.