To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica utser ett nytt erfaret team för att leda den kommersiella verksamheten

13.08.2021
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) meddelar idag att ett nytt team kommer att leda den kommersiella verksamheten i bolaget inkluderande fyra mycket erfarna försäljnings- och marknadsföringsexperter, varav två som börjar i augusti 2021. Stefan Vogt börjar som Chief Commercial Officer och har lång erfarenhet av att bygga upp stora försäljningsorganisationer. Steffen Schanz ansluter som VP Marketing and Product Management, med sin omfattande erfarenhet av marknadsföring av implantat. Gerhard Landwehr har utsetts till VP Business Development DACH och UK, med över 10 års erfarenhet från ledande positioner inom kommersialisering av anti-refluximplantat, och Henric Forsell, som VP Commercial Development, med sin djupa produktkunskap.

Stefan Vogt, ny Chief Commercial Officer med ansvar för utveckling och genomförande av Implanticas kommersialisering. Stefan har en framgångsrik erfarenhet av att bygga infrastruktur för kommersialisering och försäljningsorganisationer i företag inom digital hälsa och implantat. Han har tidigare bland annat varit Chief Commercial Officer på LifeWatch AG (ett börsnoterat bolag på SIX Swiss, Zürich) och Director International Business på Preventice Solutions Inc. (det sistnämnda företaget förvärvades av Boston Scientific), båda företag inom digital hälsa som tillhandahåller fjärrövervakning av hjärtat hos patienter. Han har också varit VP (Vice President) för företagsmarknadsföring på världens största företag för tandimplantat, Institut Straumann AG. Stefan har en BBA från universitetet i Freiburg och en magisterexamen i ekonomi från universitetet i Zürich.

Steffen Schanz är ny VP Marketing and Product Management med ansvar för att definiera och implementera marknadsföringsstrategier för Implantica och stödja den övergripande kommersialiseringsutvecklingen, inklusive ett nära samarbete med KOLs och lokala säljteam. Steffen var tidigare Director Marketing and Product Management OUS på Spinal Kinetics, med ansvar för både upp- och nedströmsmarknadsföring samt försäljningsinfrastruktur och distributörer. Dessförinnan var han Director Product Management för olika behandlingsområden på Karl Storz GmbH, inklusive rekonstruktions-/implantatverksamheten. Steffen har en magisterexamen i biomedicinsk teknik och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från universitetet i Münster i Tyskland.

Gerhard Landwehr som VP Business Development DACH och UK kommer att leda kommersialiseringen i Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien. Han var tidigare General Manager Europe för EndoStim Inc. och dessförinnan Country Manager för DACH-regionen på TORAX Medical (uppköpt av Johnson & Johnson), som kommersialiserade LINX Magnetic Band, RefluxStops främsta konkurrent. Dessutom har Gerhard över tio års erfarenhet av att kommersialisera implantat för fetma, ett av Implanticas prioriterade behandlingsområden. Han tog sin examen vid Handelsshochschule i Hannover.

Henric Forsell är VP Commercial Development på Implantica sedan 2018 och ansvarar för att utveckla och genomföra försäljningsinitiativ, marknadsundersökningar och eftermarknadssupport. Henric känner produkterna in och ut och bidrar med KOL- och kirurgiska procedurerfarenheter från kongresser och sjukhus. Tidigare har Henric varit ekonom och strateg på EFG Asset Management och medgrundare av DropAdverts, ett företag som erbjuder tjänster inom IT-reklam. Han har en BBA från Business School Lausanne och en MBA från International University i Genève.

Stephan Siegenthaler har befordrats till Chief Strategy Officer och kommer att leda och övervaka processen.

"Jag är glad över att välkomna så erfarna branschfolk till vårt team. Stefan, Steffen och Gerhard bidrar med en mängd erfarenhet av kommersiell strategi för medicinteknik och infrastruktur för försäljning med ett proaktivt tillvägagångssätt och en självgående attityd. Tillsammans med Henric är vårt nya kommersialiseringsteam redo att driva vår go-to-market-strategi för RefluxStop™ för behandling av GERD framåt, med Stephan Siegenthaler och hans stora erfarenhet som vägledande i processen", säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 08:30 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.