To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapporten Q2, januari-juni 2021

24.08.2021
 | Regulatory

“Vi är mycket entusiastiska över att e-hälsoplattformen integreras i vår AppetiteControl™ produkt och hela företaget tycker att detta banbrytande arbete är otroligt spännande.”

Väsentliga händelser under andrakvartalet 2021

 • RefluxStop™ har nu börjat användas på ett av Europas största sjukhus, Universitetssjukhus AKH i Wien.
 • Professor Schoppmann, en av Europas ledande kirurger på refluxområdet, har inlett operationer med RefluxStop™ och genomför en studie med 25–30 refluxpatienter.
 • I Sverige, som är Implanticas andra hemmamarknad, kan RefluxStop™ opereras in med ersättning från den offentliga sjukvården. Diskussioner har även inletts med ledande center i Sverige.
 • Implantica har börjat kommersialisera RefluxStop™ på ersättningsbasis i Italien och Spanien genom lokala och regionala avtal med sjukhus.
 • Implantica tog med framgång in cirka 600 MSEK i en riktad nyemission för att skynda på kommersialiseringen av RefluxStop™ och för att snabbare få ut vår e-hälsoplattformsteknik på marknaden.
 • Implantica förstärker ledningen med ytterligare viktiga kärnkompetenser för att bygga ett ännu starkare team i syfte att stödja bolagets framtida tillväxt.
 • RefluxStop™ erhåller regulatoriskt godkännande i Nya Zeeland.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

 • Klinikum Friedrichshafen, ett framstående antirefluxcenter i Tyskland, genomför framgångsrikt flera operationer med RefluxStop™
 • Implantica utser ett nytt team för att leda den kommersiella verksamheten och anställer två mycket erfarna försäljnings- och marknadsföringsexperter.
 • Implantica stärker sitt ledningsteam med en ny ansvarig för Quality & Regulatory Affairs med över 20 års erfarenhet av globala regulatoriska frågor.
 • Implantica registrerar ett helägt dotterbolag i USA, Implantica Inc. och har lämnat in ett komplement till pre-submission för RefluxStop™ till FDA.
 • Implantica meddelar att bolaget kommer att genomföra en omvänd fusion med sitt holdingbolag, Implantica MediSwiss AG.
 • Styrelsen har accepterat ett tillskott i tillgångar på 120 miljoner euro från huvudaktieägaren, utan ekonomisk kompensation, och godkänner planerna på att genomföra en aktiesplit av B-aktierna, i avvaktan på godkännande vid en extra bolagsstämma den 17 september.

  

Andra kvartalet finansiell sammanfattning 

 • Nettoomsättningen uppgick till 115 TEUR (76).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 2 968 TEUR (1 103).
 • Förlust efter skatt uppgick till 2 875 TEUR (1 144).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 EUR (0,03).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 147 MEUR.

  

Första halvåret finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättningen uppgick till 197 TEUR (99).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 5 247 TEUR (2 500).
 • Förlust efter skatt uppgick till 4 841 TEUR (2 396).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 EUR (0,05).
 

Telefonkonferens den 24:e augusti klockan 15:00 CEST

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

Telefonnummer till konferensen:

 • Sverige: +46 85-664 26 92
 • Storbritannien: +44 3333 009264
 • USA: +1-646-722-4903

Webcast:

Talare:

 • VD Peter Forsell

 • CFO Andreas Öhrnberg

 • VP Operations & IR Nicole Pehrsson
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e augusti 2021 kl. 08:00 (CEST).

 

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.