To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica presenterar tredje kvartalet för 2021, den 24 november kl. 15:00 CET

18.11.2021
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) bjuder in investerare till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021, den 24 november klockan 15:00 CET. Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras klockan 08:00 CET samma morgon.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

Telefonnummer till konferensen:

  • Sverige: +46 85-199 93 83
  • Storbritannien: +44 3333 009030
  • USA: +1-646-722-4902

Webcast:

Talare:

  • VD Peter Forsell
  • CFO Andreas Öhrnberg
  • VP Operations & IR Nicole Pehrsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 18:e november 2021 kl. 08:00 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i

kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som

motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att

skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en

bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en

eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar,

kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en

trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom

intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP

A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.