To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica meddelar att bolaget kommer att fusioneras med Implantica MediSwiss AG

17.08.2021
 | Regulatory

Implantica AG (publ) meddelar idag att det kommer att genomföra en fusion med sitt holdingbolag Implantica MediSwiss AG. Fusionen kommer inte att påverka aktieinnehavet för de befintliga aktieägarna i Implantica AG, utan kommer att öka den free float på börsen till förmån för alla aktieägare.

Denna sammanslagning innebär ingen förändring och ingen utspädning av aktierna för de befintliga aktieägarna i Implantica AG, men den kommer att göra det möjligt för aktieägarna i Implantica MediSwiss AG att byta ut sitt indirekta aktieinnehav mot ett direkt aktieinnehav i Implantica AG, det börsnoterade företaget. Den ettåriga inlåsningsperioden med början den 21 september 2020, som undertecknats av alla aktieägare i Implantica MediSwiss AG, fortsätter att gälla.

"Det är fördelaktigt för våra aktieägare att slå samman moderbolaget Implantica MediSwiss med det börsnoterade Implantica AG. Det kommer inte bara att förenkla koncernstrukturen, det kommer också att öka bolagets så kallade free float p.g.a. de ytterligare aktieägarna i MediSwiss AG och ge mer likviditet för Implantica AG aktierna", säger Peter Forsell, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 17:20 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com  för mer information.

Documents