To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica genomför framgångsrika kadaverimplantationer av ett fletal pipelineprodukter med multipla relaterade tester i kadaverlabbet

14.12.2021
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) tillkännager idag framsteg i utvecklingen av sina produkter i pipeline i ett kadaverlaboratorium i Tyskland.

Prototyper av flera av bolagets pipelineprodukter har implanterats och testats i kadaver för att fastställa viktiga datapunkter och föra utvecklingen framåt. De produkter som testats är bland annat UriControl®, AppetiteControl™ och UriRestore® samt en ny version av RefluxStop™, som är utformad för att behandla sura uppstötningar hos de patienter som genomgår ett gastric sleeve-förfarande, vilket motsvarar cirka 600 000 ingrepp per år.

"Kadaverimplantationer ger oss viktig information och är ett viktigt steg för att främja produktutvecklingsprocessen. Det gläder mig att kunna säga att prototypimplanteringarna av flera av våra pipelineprodukter förbättrade vår kunskap och gav värdefull input till vår godkännandeprocess. Vi fortsätter med multipla arbetsströmmar av våra pipeline-produkter och ser fram emot att fortsätta att ta fram produkter till marknaden som har så stor inverkan på miljontals människors liv", säger Peter Forsell, VD för Implantica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telephone (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 08:30 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com  för mer information.