To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica erhåller marknadsauktorisation för RefluxStop™ i Nya Zeeland

24.06.2021
 | Non regulatory

Implantica AG (publ) meddelar idag att RefluxStop™ har beviljats marknadsföringsbehörighet av New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe).

RefluxStop™ är en kliniskt beprövad behandling för sura uppstötningar som behandlar orsaken till sjukdomen och möjliggör en naturlig fysiologisk funktion av den nedre esofagala sfinktern (LES) utan att påverka födokanalen.

Peter Forsell, VD för Implantica, säger: "Att uppnå marknadsbehörighet i Nya Zeeland är ytterligare ett steg i vår regulatoriska strategi. Vi ser fram emot att kommersialisera RefluxStop™ i Nya Zeeland. Vi för i nuläget diskussioner med potentiella distributörer som kan hjälpa oss att föra ut vår nya anti-refluxbehandling till kirurger i Nya Zeeland och Australien."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e juni 2021 kl. 08:30 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.