To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publiserar Interimrapporten Q3, Januari-September 2020

18.11.2020
 | Regulatory

“Det är med stor glädje som vi presenterar vår första kvartalsrapport sedan noteringen på Sveriges Nasdaq First North Premier Growth Market den 21 september.”

- Peter Forsell, VD för och grundare av Implantica

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Slutförde notering på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket gav 1,1 miljarder SEK plus övertilldelningsoption. Handeln med Implanticas svenska depåbevis inleddes den 21 september 2020. Erbjudandet blev väsentligt övertecknat.

 • Ökade aktieägarbasen med högst ansedda aktieägare som Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder, Skandia och Nordea Investment Management.
 • Optimerade styrelsen ytterligare med den mycket erfarne Tomas Puusepp, tidigare vd för Elekta AB, som formellt har tagit plats i Implanticas styrelse.
 • Publicerade framgångsrika resultat av vår CE-märkningsstudie med RefluxStop™ i den medicinska tidskriften BMC Surgery.
 • Tecknade avtal med Inselspital Bern, det största universitetssjukhuset i Schweiz, om att det ska bli det ledande sjukhuset i vår kommande kliniska registerstudie med RefluxStop™, som kommer att ha sitt huvudsakliga fokus i Tyskland och Schweiz.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Utnyttjad övertilldelningsoption gav ytterligare 165 MSEK.
 • Implanticas kliniska studie med RefluxStop™ uppvisade mycket goda resultat vid 3-årsuppföljningen. Ingen av de 47 patienterna i studien hade behov av regelbunden daglig dosering med PPI (protonpumpshämmare), vilket alla använde före operationen.
 • Implantica har lämnat in en ansökan hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA för RefluxStop™ en så kallad pre-submission.
 • Påbörjat kommersialiseringsstrategin med ytterligare säljare rekryterade i Tyskland.

Juli – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 TEUR (0)
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 4 790 TEUR (748) till följd av kostnader för börsnoteringen
 • Nettoförlusten efter skatt uppgick till 4 730 TEUR (815)
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 EUR (0,02)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 90,5 MEUR
 • Inga räntebärande skulder vid periodens utgång

Januari – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 126 TEUR (21)
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 7 291 TEUR (3 490) till följd av kostnader för börsnoteringen
 • Nettoförlusten efter skatt uppgick till 7 127 TEUR (3 602)
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 EUR (0,08)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 824 TEUR (-3 014)

Implantica anordnar en telefonkonferens November 18 klockan 10:30 CET

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46850558369

Storbritannien: +443333009260

USA: +18338230587

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/2020-11-18-implantica 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18. november 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.