To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapporten Q1, januari-mars 2021

12.05.2021
 | Regulatory

”Vi vill utnyttja den digitala industrins dynamik och hålla fast vid målet att ligga i framkant när det gäller omvandlingen av e-hälsovården.”

- Peter Forsell, VD för och grundare av Implantica

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Implantica kan sälja RefluxStop™ i Storbritannien med ersättning av sjukvården och förstärker nu säljkåren i landet.
 • I Tyskland har Implantica fått en egen OPS-klassificeringskod (Operation and Procedure System (OPS) för RefluxStop™. Detta är en milstolpe i Tyskland.
 • Ansökan för regulatoriskt godkännande av Reflux-Stop™ pågår i 30 länder runtom i världen.
 • Implantica har haft två möten med FDA. Efter det initiala ”pre-submission”-mötet med FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, för RefluxStop™, begärde FDA ytterligare ett uppföljningsmöte med dreas kirurgiska expertis. Nästa steg blir en kompletterande ”pre-submission”.
 • Implantica har också ökat integrationstakten för e-hälsoplattformstekniken i de produkter bolaget har under utveckling och utnyttjar dynamiken in den digitala industrin hållande fast vid målet att ligga i framkanten av e-hälsotransformationen.
 • Tack vare mycket framgångsrika kliniska resultat har flera internationellt ledande kirurger inom refluxområdet fattat beslut om att börja använda RefluxStop™.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • RefluxStop™ ska börja användas på ett av Europas största sjukhus, Universitetssjukhus AKH i Wien. Professor Schoppmann, en av Europas ledande kirurger på området, kommer att börja operera med RefluxStop™ samt genomföra en studie med 25–30 refluxpatienter.
 • I Sverige, som är Implanticas andra hemmamarknad, kan RefluxStop™ implementeras med ersättning från den offentliga sjukvården. Diskussioner har även inletts med ledande center i Sverige.
 • Implantica har börjat kommersialisera RefluxStop™ på ersättningsbasis i Italien och Spanien genom lokala och regionala avtal med sjukhus.
 • Implantica tog med framgång in cirka 600 MSEK i en riktad nyemission för att skynda på kommersialiseringen av RefluxStop™ och för att snabbare få ut vår e-hälsoplattform på marknaden.
 • Implantica förstärker ledningsgruppen med ytterligare kärnkompetenser för att bygga upp ett ännu starkare team som ska stödja bolagets framtida tillväxt.

  

Första kvartalet finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättningen uppgick till 82 TEUR (23)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2 279 TEUR (-1 397)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 966 TEUR (-1 252)
 • Resultat per A-aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 EUR (-0,03)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 93,3 MEUR
 • Inga räntebärande skulder vid periodens utgång
 

Telefonkonferens den 12:e maj klockan 15:00 CEST

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

Telefonnummer till konferensen: 

 • Sverige: +46-8 50 55 83 57
 • Storbritannien: +44 3333 009269 
 • USA: +1-833-526-8382

Webcast:

Talare: 

 • VD Peter Forsell
 • CFO Andreas Öhrnberg
 • VP Operations & IR Nicole Pehrsson
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0) 79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e. maj 2021 kl. 08:00 (CET). 

 

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.