To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapport Q2 2022

23.08.2022
 | Regulatory

Vårt strategifokus är kommersialisering av RefluxStop™

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Implantica har slutfört den första kliniska studien av AppetiteControl™ matsensor på 20 frivilliga försökspersoner. Resultaten håller för närvarande på att utvärderas.
 • Implantica genomförde framgångsrikt sitt första kirurgmöte med 11 mycket erfarna opinionsledare inom antirefluxkirurgi från flera europeiska länder. Syftet med mötet var att standardisera den kirurgiska tekniken för RefluxStop™-proceduren. Ett konsensusdokument har skrivits och kommer att publiceras.
 • Implantica utsågs till vinnare av Frost & Sullivans 2022 European Technology Innovation Leadership Award för sin nya RefluxStop™-teknik för behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Frost & Sullivans branschanalytiker Neeraj Nitin Jadhav drar slutsatsen att Implanticas utveckling av sin banbrytande teknik RefluxStop™ behandlar gastroesofageal refluxsjukdom utan att påverka mag-tarmkanalen och ger maximal säkerhet, vilket ger en överlägsen behandling av ett patologiskt lågt pH-värde i nedre delen av matstrupen (som orsakar halsbränna och cancer) och därmed minskar den ekonomiska bördan både för patienter och samhälle.
 • Betydande framsteg har gjorts att ta fram evidens för RefluxStop™ ingreppet samt dess säkerhet och effektivitet. Artiklar om resultaten av användandet av RefluxStop håller på att skrivas av ett flertal kirurger och förväntas skickas in till vetenskapliga tidskrifter innan årets slut.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Yorks universitets Health Economics Consortium i Storbritannien har gjort en djupgående och robust hälsoekonomisk analys av RefluxStop™ och jämfört med standardbehandlingen och andra alternativa behandlingsalternativ. Analysen visade tydligt att RefluxStop är kostnadseffektivt överlägset jämfört med andra antirefluxbehandlingar. Resultatet av denna bedömning visar att RefluxStop™ är bättre än alla andra behandlingar när det gäller livskvalitet. Det är mycket goda nyheter för RefluxStops™ kommersiella utveckling eftersom den kommer att beaktas av myndigheter och försäkringsbolag.
 • Implantica har initierat ett projekt för att öka patienters, läkares och vårdgivares medvetenhet om gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och antirefluxkirurgi.
  • En särskild webbplats för patientmedvetenhet om GERD håller på att utvecklas och förväntas vara klar för lansering innan årets slut.
  • Implantica deltog i flera viktiga vetenskapliga kongresser i Tyskland, Sverige, Spanien, Italien, Österrike och Schweiz för att öka medvetenheten och den medicinska utbildningen om RefluxStop-behandlingen bland antirefluxexperter, patienter och alla som arbetar med GERD generellt.

Andra kvartalet finansiell sammanfattning 

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent till 207 TEUR (115).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 97 procent (94).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 4 347 TEUR (2 968).
 • Förlust efter skatt uppgick till 5 858 TEUR (2 875).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 EUR (0,04).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 121,5 MEUR.

Finansiell sammanfattning för sex första månaderna

 • Nettoomsättningen ökade med 106 procent till 405 TEUR (197).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 96 procent (93).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 8 758 TEUR (5 247).
 • Förlust efter skatt uppgick till 10 746 TEUR (4 841).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 EUR (0,07).

Telefonkonferens den 23:e augusti klockan 15:00 CEST

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: Telefonnummer till konferensen:

 • Sverige: +46 8 566 427 06
 • Storbritannien: +44 3333 009030
 • USA: +1-646-722-4904

https://tv.streamfabriken.com/implantica-q2-2022

Talare:

 • VD Peter Forsell
 • CFO Andreas Öhrnberg
 • VP Operations & IR Nicole Pehrsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e augusti 2022 kl. 08:00 (CEST).

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.