To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapport januari - mars 2024 (Q1)

15.05.2024
 | Regulatory

RefluxStop™ på väg att bli standardbehandling för behandling av sura upp-stötningar

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

 • Lämnat in ansökan om Premarket Approval (PMA) för RefluxStop™ till amerikanska FDA
  • Första av tre moduler inlämnade
  • De två följande modulerna ska lämnas in med uppskattningsvis 2 tremånadersintervall
  • Engångskostnader kostnader på 2,5 miljoner Euro under Q1, hänförliga till FDA-processen inklusive användarstudien (Usability trial)
 • Slutfört valideringsstudie av mänskliga faktorer i relation till RefluxStop proceduren med 16 amerikanska kirurger som en del av FDA:s PMA-process
 • 20 amerikanska kirurger speciliserade på behandling av sura upstötningar utbildades i RefluxStop-proceduren som förberedelse för vår Usability trial, en mycket framgångsrik träning väl motsvarande en förlansering i USA
 • Ospedale di Moncalieri Turin vinner den första offentliga upphandlingen någonsin för RefluxStop™ i Italien
  • 3-årig offentlig upphandling, finansierad till fullt listpris av det offentliga sjukvårdssystemet
 • IRCCS Saverio De Bellis i Bari, Italien, vinner det andra köpeavtalet för ett offentligt sjukhus i Italien och köper RefluxStop™-enheter till fullt pris
 • Norge är ett nytt land som använder RefluxStop™. De första fem operationerna utfördes framgångsrikt vid Akershus universitetssjukhus i Oslo

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den första i landet att vinna offentlig upphandling i Spanien för RefluxStop™ på Hospital Universitario de Getafe, ett offentligt sjukhus i Madrid
 • Landmärke, >25 sjukhus i våra målsatta marknader i Europa arbetar framgångsrikt med RefluxStop™
 • Sex vetenskapliga presentationer och sammanfattningar presenterades vid SAGES årliga vetenskapliga möte 2024 i Cleveland, Ohio
 • Två referentgranskade vetenskapliga artiklar publicerade om RefluxStop™-resultat i verkligheten av dr Joerg Zehetner på patienter med stora hiatalbråck och patienter med ineffektiv rörlighet i matstrupen

Finansiell sammanfattning första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 94% till 596 TEUR (307).
 • Justerade bruttomarginal uppgick till 92% (95%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 7 087 TEUR (4 870).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 3 472 TEUR (4 758).
 • Förlust per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 euro (0,07).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 80.1 MEUR.

Telefonkonferens

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 15:e maj 2024 kl. 15.00 (CEST) med Peter Forsell (VD), Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (Chief Corporate Affairs Officer).

Webbsändning

https://ir.financialhearings.com/implantica-q1-report-2024

Telefonnummer

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen erhålles genom att du registrerar dig på länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att få åtkomst till konferensen

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50049901

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-15 08:00 CEST.

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.