To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar delårsrapport januari - mars 2023 (Q1)

12.05.2023
 | Regulatory

RefluxStop™ - Designad för en Revolution inom Behandling av Sura Uppstötningar

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • RefluxStop™ på väg att lanseras i Skandinavien med Ersta sjukhus och Sundsvalls sjukhus, de första svenska sjukhus att gå med i bolagets registerstudie.
 • Insamlingen av validerade kliniska data om RefluxStop™ fortsätter och AKH Vienna Europas största universitetssjukhus presenterade sina resultat om deras första RefluxStop™-patienter vid den finska kongressen Gastro Days i Helsingfors.
 • De första operationerna med RefluxStop™ utfördes i Spanien samtidigt som förberedelserna för den offentliga upphandlingsprocessen har tagit fart.
 • Ett stort tyskt refluxcenter, Klinikum Aschaffenburg, har utfört sina första RefluxStop™-operationer och anmält sig till registerstudien.
 • American Foregut Society (AFS) publicerade en vitbok som beskriver stegen för hur sura uppstötningar utvecklas, vilket väl speglar kärnprinciperna för RefluxStop™-behandlingen.
 • Registerstudien fick etiskt godkännande i Schweiz och Inselspital Bern och Hirslanden Klinik Beau-Site har påbörjat studien.
 • Återcertifieringar enligt ISO 13485 och MDSAP har framgångsrikt genomförts.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • De första RefluxStop™-operationerna utfördes i Italien på Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli i Neapel av professor Renzi och på IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio i Milano av professor Bona, tillsammans med professor Bonavina, ordförande för European Foregut Society.
 • Klinikum Friedrichshafen, ett ledande center för anti-reflux kirurgi som är ett erkänt Center of Excellence i Tyskland, utförde sin etthundrade RefluxStop™-operation.
 • Efter godkännandet i Schweiz har vår registerstudie RefluxStop Registry Study (ReStore) godkänts även i Tyskland.
 • Kirurgen doktor Borbély vid Schweiz största universitetssjukhus, InselSpital, presenterade sina framgångsrika treårsresultat för RefluxStop™ vid konferensen SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) i Montreal, Kanada. Han drog slutsatsen att de utmärkta resultaten från den europeiska registreringsgrundande studien kunde replikeras i en verklig sjukhusmiljö.
 • En kostnadseffektivitetsanalys av RefluxStop™ som jämför RefluxStop™ med PPI medication, standard of care fundoplikation och magnetisk sfinkterförstärkning, publicerades i den granskade tidskriften (peer-reviewed) Journal of Medical Economics, som är välkänd för att bevaka ekonomiska bedömningar av nya terapeutiska och medicintekniska behandlingar.
 • Implantica valdes ut som ett av 50 beundrade företag att bevaka 2023 av CIO Bulletin.

Finansiell sammanfattning första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 55 % till 307 TEUR (198).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 95% (95%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 4 870 TEUR (4 411).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 4 758 TEUR (4 888).
 • Förlust per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 euro (0,07).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 102,3 MEUR.

Telefonkonferens den 12:e maj klockan 15:00 CEST

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens med Peter Forsell (VD), Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (Chief Corporate Affairs Officer & IR). Se telefonnummer nedan för att delta i konferensen:


Webbsändning

https://ir.financialhearings.com/implantica-q1-2023

Telefonnummer (kostnadsfritt)

 • Sverige: +46 850 516 386
 • Storbritannien: +44 203 198 4884
 • USA: +1 412 317 6300

(Pinkod: 9354290#)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e maj 2023 kl. 08:00 (CEST).

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Images

 • logo_transparent_1 (8).png