To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar Bokslutskommuniké , januari-december 2022 (Q4)

17.02.2023
 | Regulatory

RefluxStop™ vinner brett erkännande

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Spire Manchester Hospital började utföra RefluxStop™-behandlingar. Spire Manchester är en del av Spire Healthcare Group, ett nätverk med 39 sjukhus och 8 kliniker i England, Wales och Skottland.
 • Implantica tilldelas Global Health & Pharma's Most Innovative MedTech Company- Central Europe Award för 2022 baserat på en utförlig due diligence av GHP, som identifierar Implanticas höga innovationsnivå.
 • Implantica deltog i European Foregut Society (EFS) Conference i Belgrad, Serbien, där Dr. med. Borbély presenterade de starka kliniska resultaten av RefluxStop.
 • Implantica presenterade RefluxStops hälsoekonomiska effekter vid en av de största betalarkonferenserna, ISPOR, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Conference i Wien, Österrike. De två abstracts som presenterades utvärderade RefluxStop™:s kostnadseffektivitet samt budgetpåverkan på hälso- och sjukvårdssystemet i England och Wales. RefluxStop-behandlingen visade sig vara mer gynnsam när det gäller kostnad kontra nytta i förhållande till de konkurrende metoderna, när det gäller medicinsk PPI-behandling, standard-behandlingen Fundoplikation och Magnetisk ringmuskelförstärkare. Detta är utmärkta nyheter för kommersialiseringen av RefluxStop™ då dessa resultat kommer att beaktas av myndigheter och försäkringsbolag.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • RefluxStop™ lanseras i Skandinavien, där Ersta Sjukhus och Sundsvall Sjukhus i Sverige kommer vara de första klinikerna att deltaga i vår registerstudie.
 • Insamlingen av kliniska data fortsätter för RefluxStop™ där AKH Wien presenterade sina resultat för sina första RefluxStop™-patienter vid den finska Gastro-kongressen i Helsingfors.
 • De första RefluxStop™-operationerna har utförts i Spanien där även förberedelser för den offentliga upphandlingsprocessen har påbörjats.
 • Ytterligare ett stort tyskt refluxcenter, Klinikum Aschaffenburg, planerar sina första RefluxStop-operationer och kommer deltaga i våra kliniska studier.
 • American Foregut Society (AFS) har publicerat ett white paper som beskriver hur refluxsjukdom uppstår, vilket återspeglar RefluxStop™-behandlingsprincipen.
 • Etikkommittéerna har godkänt registerstudien i Schweiz och Inselspital Bern samt Hirslanden Klinik Beau-Site har anslutit sig till studien.

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 126 % till 242 TEUR (107).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 96% (91%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 5 108 TEUR (3 990).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 4 747 TEUR (6 365).
 • Förlust per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 euro (0,09).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 109,0 MEUR.

Finansiell sammanfattning för helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 118 % till 842 TEUR (387).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 96% (93%).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 18 447 TEUR (13 141).
 • Förlusten efter skatt uppgick till 21 361 TEUR (15 472).
 • Förlusten per A-aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 euro (0,23).

Telefonkonferens den 17:e Februari klockan 15:00 CET

Implantica kommer att hålla en telefonkonferens med Peter Forsell (VD), Andreas Öhrnberg (CFO) och Nicole Pehrsson (Chief Corporate Affairs Officer). Se telefonnummer nedan för att delta i konferensen:


Webbsändning

https://ir.financialhearings.com/implantica-q4-2022

Telefonnummer (kostnadsfritt)

 • Sverige: +46 8 505 163 86
 • Storbritannien: +44 20 319 84884
 • USA: +1 412 317 6300

(Pinkod: 2209644#)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2023 kl. 08:00 (CET).

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.

Images

 • logo_transparent_1 (8).png
 • PETER FORSELL_IMPLANTICA_PHOTOGRAPHED BY THE_FOTOSTUDIO.CH_DSC6968.jpg